Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
25 Eyl
arabulucu aşamasında uzlaşma sağlandığı için dava açması olanaklı olmayan işçi işten ayrılış kodunun düzeltilmesi istemli dava açabilir
ARABULUCU AŞAMASINDA UZLAŞMA SAĞLANDIĞI İÇİN DAVA AÇMASI OLANAKLI OLMAYAN İŞÇİ İŞTEN AYRILIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVA AÇABİLİR.

Davacı asıl dava dilekçesinde; davalı işveren tarafından haksız ve kötüniyetli olarak işte

Devamını Oku
16 Ağu
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir.
DAVA KONUSU ALACAKLARIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ARABULUCULUK ARACILIĞIYLA TALEP EDİLMESİ KARŞISINDA DAVALI İŞVERENİN ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİ İTİBARIYLA TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABULÜ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2022/13941 Karar: 2022/15112 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
09 Ağu
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR.

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde arabuluculuk görüşmesinin hem alt işveren hem asıl iş

Devamını Oku
31 Tem
dava-tarihinden-once-yurutulen-arabuluculuk-sureci-sonucunda-anlasma
Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair Düzenlenen Son Tutanak Bu Bağlamda Değerlendirildiğinde Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda Da Geçerlidir.

Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair D

Devamını Oku
19 Tem
arabuluculuk-son-tutanaginda-hangi-alacak-kalemleri-konusunda-anlasma-saglandiginin-veya-saglanmadig
Arabuluculuk Son Tutanağında Hangi Alacak Kalemleri Konusunda Anlaşma Sağlandığının Veya Sağlanmadığının Açıkça Belirtilmesi Zorunludur. Alacak Kalemlerinin Tek Tek Belirtilmediği Durumlarda Tüm Alacaklar İçin Zorunlu Arabuluculuğa Başvurulmadığı Kabul Edilir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/17617 Karar: 2023/141 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
05 Tem
dava-tarihinden-once-yurutulen-arabuluculuk-sureci-sonucunda
Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair Düzenlenen Son Tutanak Bu Bağlamda Değerlendirildiğinde, Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda da Geçerlidir.

Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair D

Devamını Oku
05 May
arabuluculuk görüşmesine katılacaksanız bunlara dikkat etmelisiniz
ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNE KATILACAKSANIZ BUNLARA DİKKAT ETMELİSİNİZ

Arabuluculuk, iki veya daha fazla kişinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için bir üçün

Devamını Oku
28 Nis
neden-arabuluculuk
NEDEN ARABULUCULUK?

Arabuluculuk, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden bir arabulucu gözetiminde

Devamını Oku
17 Nis
Talep yığılmasının söz konusu olduğu davaların arabuluculuğa tabi olmaksızın mahkemece çözüme kavuşturulması gerekir.
Talep Yığılmasının Söz Konusu Olduğu Davaların Arabuluculuğa Tabi Olmaksızın Mahkemece Çözüme Kavuşturulması Gerekir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2021/1101Karar: 2022/4798 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
20 Şub
ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDEN SONRA DOĞAN ALACAKLAR AÇISINDAN ARABULUCULUK KOŞULU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN, TUTANAK TARİHİNDEN SONRAKİ ALACAKLARA İLİŞKİN DAVANIN USUL YÖNÜNDEN (DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE) REDDİ GEREKİR. 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/6439Karar: 2022/9444 Davacı vekili dava dilekçesinde; müve

Devamını Oku
26 Ara
Geçerli Bir Mazeret Bildirilmeksizin İlk Toplantıya Katılmaması Sebebiyle Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi Halinde Toplantıya Katılmayan Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmez.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas: 2022/6792Karar: 2022/8379Davacı vekili dava dilekçesinde; A. B. T

Devamını Oku
28 Kas
Trafik kazası sonucu açılan sürekli iş göremezlik tazminatı ve manevi tazminat talebi konulu arabuluculuk görüşmelerine her iki tarafın da katılması halinde, her iki taraf da haklılık oranına göre kabul ve ret miktarı üzerinden arabuluculuk ücretinden sorumlu olur.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 08.06.2019 tarihinde dava

Devamını Oku
23 Kas
İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ İÇEREN ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNDE ALACAĞIN ŞARTA BAĞLANMASI VE ANLAŞMA BELGESİNİN EDA HÜKMÜ İÇERMEMESİ HALİNDE, SÖZ KONUSU BELGENİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİNİN KESİN KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİ

Devamını Oku
21 Kas
Davalının Daha Önce Temerrüde Düşürüldüğünün İspat Edilememesi Durumunda, Hüküm Altına Alınan Alacaklara Arabuluculuk Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilir.

Dava tarihinden önce yürütülen arabuluculuk süreci sonucunda anlaşma yapılamadığına dair d

Devamını Oku
31 Eki
DAVA DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEN ALACAK KALEMLERİNİN ARABULUCULUK TUTANAĞINDA HİÇ YAZILMAMIŞ OLMASI VEYA KISMEN YAZILMIŞ OLMASI HALLERİNDE, İLK ÖRNEKTE DAVAYA KONU EDİLEN TÜM ALACAK KALEMLERİ, İKİNCİ ÖRNEKTE TUTANAKTA YAZILI OLMAYAN ALACAK KALEMLERİ YÖNÜNDEN DAVA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEZ VE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREKMEZ.

Davacı vekili dilekçesinde özetle; iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğin

Devamını Oku
03 Eki
UYUŞMAZLIKLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK HAKEMLERCE, OLMAZSA MAHKEMELERCE ÇÖZÜME BAĞLANACAĞI KARARLAŞTIRILAN TAHKİM SÖZLEŞMELERİ VEYA ŞARTLARI AÇIK VE KESİN TAHKİM İRADESİNİ İÇERMELİDİR.

Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/2824Karar: 2019/5139 Dava, taraflar arasında düzenlenen 20.0

Devamını Oku
12 Eyl
Arabuluculuk Başvuru Formunda “İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan” Şeklinde Soyut İbare Kullanılması Yeterli Değildir.

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9.HUKUK DAİRESİEsas: 2019/4314Karar: 2020/69 Davacı vekili 24/1

Devamını Oku
05 Eyl
Arabuluculuk Son Tutanağının Düzenlendiği Tarih İtibarıyla Borçlu Temerrüde Düşmüş Olacağından,  Uyuşmazlık Konusu Alacak İçin, Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faiz İstemek Mümkündür.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/3222 – Karar: 2022/3813 I. BAŞVURUTalep eden Ankara B

Devamını Oku
29 Ağu
Taraflardan Birinin Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması Sebebiyle Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi Durumunda Toplantıya Katılmayan Taraf, Son Tutanakta Belirtilir Ve Bu Taraf Davada Kısmen Veya Tamamen Haklı Çıksa Bile Yargılama Giderinin Tamamından Sorumlu Tutulur. Ayrıca Bu Taraf Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/11912Karar: 2021/16705“İçtihat Metni”BÖLGE ADLİ

Devamını Oku
22 Ağu
Tahkim İtirazı Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmelidir. Cevap Dilekçesinin Verilmesinden Sonra, Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile Tahkimde İlk İtiraz İleri Sürülemez.

“İçtihat Metni”Mahkemesi :…Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesiİlk Derece Mahk

Devamını Oku