Gordion Arabuluculuk
 • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
 • info@gordionarabuluculuk.com
 • 0312 286 42 44
ARABULUCULUK HİZMETLERİMİZ
| UZMANLIK ALANLARIMIZ

Gordion Arabuluculuk Merkezi olarak, her biri alanında uzman, yetkin, donanımlı, dinamik, yeniliklere açık ve mesleki gelişmeleri sürekli takip eden ekibimizle;

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda sınırları çizildiği şekilde, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan ve aile içi şiddet iddiası içermeyen ulusal veya uluslararası alandaki özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Zorunlu dava şartı olsun veya olmasın, yerli veya yabancı her türlü işçi-işveren uyuşmazlıkları.

 • Şirketler hukuku alanındaki; her türlü devralma, birleşme, tasfiye, devir, rehin, haksız rekabet, rekabet yasağı işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • İthalat, ihracat, üretim, nakliye, kredi ve benzeri alanlardaki uluslararası ticari iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Deniz Ticareti Hukuku alanındaki uyuşmazlıklar.
 • Kambiyo senetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar.
 • Ticari işletmeden kaynaklanan ticari işletmenin devri, alacak ve tazminat uyuşmazlıkları.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar.

 • Her türlü kamusal yapı ihalesi iş ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Yap-işlet-devret sözleşmeleri, arsa veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, FIDIC sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Joint venture,  konsorsiyum ana yüklenici/alt yüklenici (taşeron) uyuşmazlıkları.
 • Yapı kooperatiflerinin iş ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Enerji ve enerji kaynakları ile madenlerin üretimi, korunması, nakliyesi, dağıtımı, işletilmesi gibi konularda ortaya çıkan ulusal ve uluslararası düzeydeki uyuşmazlıklar.

Bankacılık ve Finans kuruluşlarının iş ve işlemleri ile Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Spor hukuku alanında yaşanan; sporcular, spor kulüpleri, federasyonlar, ulusal ve uluslar arası spor organizasyonları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

Sigorta hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

Sağlık hukuku alanında yaşanan; hasta hakları, tıbbi malpraktis (uygulama hatası), aşı ve ilaç uygulamaları, kamu/özel sağlık kuruluşlarının iş ve işlemleri gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

Edebiyat ve sanat eserleri, buluşlar, patentler, endüstriyel tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler alanında yaşanan uyuşmazlıklar.

Savunma Sanayii Sözleşmeleri alanında ortaya çıkan ulusal ve uluslararası düzeydeki uyuşmazlıklar.

Vasiyetnameler, miras sözleşmeleri, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın açılması, taksimi, idaresi gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

Nişanlılığın sona ermesi nedeniyle hediyelerin iadesi, evliliğin sona ermesine bağlı olarak tazminat ödenmesi, mal rejimlerinin tasfiyesi gibi alanlardaki uyuşmazlıklar.