NEDEN ARABULUCULUK?

Arabuluculuk, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden bir arabulucu gözetiminde çözülmeye çalışılmasıdır. Mahkeme yargısına göre arabuluculuğun birçok avantajı vardır. Neden arabuluculuk ile uyuşmazlıklarınızı çözmelisiniz? Arabuluculuk süreci neden dava sürecinden önce mutlaka tercih edilmeli? Maddeler halinde açıklayalım.


NEDEN ARABULUCULUK?

  1. Daha Hızlı Bir Çözüm: Arabuluculuk süreci, mahkeme yargısına göre çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. İşin niteliğine göre değişmekle birlikte arabuluculuk süreci ortalama bir ay içinde tamamlanır. Buna, dosyanın hazırlanması, taraflarla iletişim kurulması, davet, müzakere ve anlaşma belgelerinin hazırlanması dahildir. Bu kısa süre, mahkeme yargısıyla kıyaslanamayacak ölçüde avantaj sağlamakta, uyuşmazlıklar çok daha kısa sürede çözüme kavuşabilmektedir.
  2. Daha düşük maliyet: Arabuluculuk, mahkeme yargısına göre daha düşük harcama gerektirir. Taraflar, avukat masrafları ve diğer mahkeme masraflarından tasarruf ederek anlaşmazlığın çözümü için daha az harcama yaparlar. Böylece çözüme ulaşmak daha da kolaylaşmaktadır.
  3. Tarafların kendilerini ifade etme şansı: Arabuluculuk, uyuşmazlığın taraflarının kendilerini eksiksiz şekilde ifade edebilmelerine imkan tanır ve böylece çözüme giden yoldaki engellerin kaldırılmasını sağlar. Kendilerini ifade eden ve karşı tarafı da dinleyen tarafların birbirlerini anlamaları, böylelikle menfaat odaklı bir çözüm üretmeleri mümkün hale gelmektedir.
  4. Gizlilik: Arabuluculuk süreci gizli yürütülür. Süreç boyunca dile getirilen düşünce ve talepler, yapılan müzakereler tamamen gizlidir ve taraflar ve arabulucu dışındaki üçüncü kişilerin bu görüşmelerin içeriklerini öğrenmeleri mümkün değildir. Bu sayede uyuşmazlığın tarafları hiçbir kısıtlamaya uğramadan, hiçbir çekince yaşamadan açık ve rahat bir şekilde müzakere imkanı bulmaktadır.
  5. Esneklik: Arabuluculuk, mahkeme yargısına göre daha esnek bir yapıya sahiptir. Taraflar, süreci arabulucunun gözetiminde ve fakat bütünüyle kendi istek ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilirler. Bu esneklik sayesinde her iki taraf için de menfaat odaklı mükemmel anlaşmalar üretilebilmektedir.
  6. Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü: Arabuluculuk süreci, uyuşmazlık yaşayan kişilerin, bu uyuşmazlığı tümüyle geride bıraktıkları ve yepyeni bir hukuki ilişki içine girdikleri modern bir süreçtir. Bu sayede mahkeme yargısına başvurmadan uzlaşmazlığın çözümü mümkün hale gelmekte, taraflar arasındaki husumet de ortadan kalkmaktadır.

Sonuç olarak, arabuluculuk, mahkeme yargısına göre pek çok avantaja sahiptir. Daha hızlı, daha düşük maliyetli, anlaşmazlığın taraflarına kendilerini ifade etme şansı veren, gizli, esnek ve menfaat odaklı bir çözüm yoludur. Bu nedenle, arabuluculuk süreci, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için etkili bir alternatif çözüm yolu olarak görülmektedir.