Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

TAHKİM

Uyuşmazlığın, mahkeme yargısı dışında çözülmesinde bir diğer yöntem ise Tahkim’dir. Tahkim, Milli ve Milletler arası olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır.

Milli Tahkim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 407 vd. maddelerinde, Milletler Arası Tahkim ise 4686 s. Milletler Arası Tahkim Kanunu’nda düzenlenmiştir. Mahkeme yargılamasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanması mümkün olan tahkim yargılamasında, taraflar, arabuluculuk yoluyla çözemedikleri uyuşmazlıklarını, tahkim yargılaması yoluyla etkili ve kesin bir biçimde, konusunda uzman hakemler aracılığıyla nihai olarak karara bağlamaktadır.

Ülkemizde 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile kurulan İstanbul Tahkim Merkezi (Istanbul Arbitration Center-ISTAC), bilhassa uluslararası uyuşmazlıkları bünyesinde tahkim yoluyla çözmeyi amaçlamaktadır. ISTAC, ülkemizdeki birçok arabuluculuk merkeziyle işbirliği protokolü imzalamış olup, bu yolla arabuluculuk ve tahkim yöntemlerinin peşi sıra uygulanması suretiyle özgün bir uyuşmazlık çözme yöntemini (Mediation – Arbitration: kısaca Med-arb yöntemini) ülke çapında yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Tahkim, taraflar arasında ki uyuşmazlıkların  resmi yargı organı yerine, hakemlerce çözümlendiği bir çözüm yöntemidir. Günümüz şartlarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak görünen tahkim, doğrudan yargısal bir faaliyet olarak da tanımlanmaktadır.

Tarafların tahkime gitmesi, aralarında yaptıkları tahkim anlaşmasına bağlıdır. Tahkim literatürde  özel hukuk kavramı olarak geçmesine karşın, 1999 yılında yapılan  Anayasa değişikliğiyle İdare Hukuku’nda da uygulanmaya başlanmıştır.

Türk hukuk işleyişine göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebilmesi için, konunun tahkime elverişli olması gerekir. Belirli şart ve kurallarla bağlanmış olan tahkim uygulaması hususunda ofislerimizden bilgi alabilir, süreç hakkında sorularınızı ekibimize yönlendirebilirsiniz.

Gordion Arabuluculuk Merkezi olarak, bünyemizde tahkim yargılaması yapabilecek sertifikalı ve yetkin hakemlerimiz yer almakta, tahkim için gerekli teknik alt yapı, fiziki donanım ve amaca özgülenmiş tahkim salonumuz bulunmaktadır.

Uyuşmazlık görüşmeleriniz için hazırladığımız programlardan faydalanabilmek için uyuşmazlık konunuzu bizimle paylaşmanız yeterli. İsteğe bağlı ya da dava şartı arabuluculuktan tahkim hizmetimize kadar yetkin kadromuzdan gerekli bilgiyi kısa sürede edinebilir ve uyuşmazlıklarınızı güvenle çözümleyebilirsiniz. Ofisimiz ve kadromuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereklerine göre hizmet vermektedir. Size atanan görevlimiz sürecinizi tüm yasal şartlara uygun olarak yerine getirerek tüm kişisel güvenliğinizi sağlayacaktır.