Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk

Dava şartı zorunlu arabuluculuk, Türkiye’de ilk kez 02.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile alternatif olarak uygulanmaya başlamıştır. Arabuluculuk, dünya geneline bakıldığında çok geç hukuk sistemimize eklenmiş bir çözüm yolu olsa da gerçekleştirilen eğitim ve araştırmalarla standardın üstünde performans göstermektedir.

Hangi Uyuşmazlıklarda dava açmadan önce zorunlu olarak arabuluculuğa başvurmak gerekir?

Özel hukuk uyuşmazlıklarından bazılarında, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunlu olup, bu kapsamdaki uyuşmazlıklar şunlardır:

is-davalarinda-arabuluculuk-sarti

İş Davalarında Arabuluculuk Şartı

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuk şartı getirilmiştir. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabuluculuk şartına bağlanmış bir uyuşmazlığın varlığına rağmen son tutanağı dava dilekçesine eklemeyen tarafa bir haftalık süre tanınır.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Şartı

Türk Ticaret Kanunu’nun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında açılan davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Doğrudan iflas ya da konkordato süresi verilmesi gibi çekişmesiz yargı işlerinde dava şartı olarak arabuluculuk tutanağı aranmaz. Ayrıca, kanunlarda, taraflar arasındaki sözleşmelerde tahkim şartı ya da farklı bir çözüm yöntemi belirtilmiş ise davada arabuluculuk şartı aranmayacaktır.

ticari-davalarinda-arabuluculuk-sarti1
tuketici-mahkemelerinde-arabuluculuk-sarti

Tüketici Mahkemelerinde Arabuluculuk Şartı

Tüketici Mahkemelerinde görülen ve değeri 11.330,00 TL yi (2021 yılı için) aşan (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 73/A maddesinde belirtilen istisnalar haricindeki) uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk hususu gerekli hukuk eğitimini tamamlamış ve arabuluculuk eğitim ve sınavlarını tamamlamış kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Eğer zorunlu hale getirilmiş davalarda arabuluculuk tutanağı gerçekleştirilmeden dava açılırsa ilgili Mahkemelerce dava; dava şartı yokluğundan reddedilmektedir.

Bu sebeple yukarıda bahsi geçen konulara dair uyuşmazlıklarınızda öncelikli olarak konunuzun arabuluculuk şartı taşıyıp taşımadığını öğrenerek hareket etmeniz gerekecektir. Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk dışında süregelen uyuşmazlıklar içinde arabulucu hizmeti alabilir ve daha ekonomik ve kısa sürede uyuşmazlıklarınızı çözümleyebilirsiniz.