Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri alanlara özgü olmak kaydıyla, anlaşmazlıklarını çözmek için mahkemeye gitmek yerine, tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin yardımını alarak uyuşmazlıklarını kendi aralarında çözmeleri olarak tanımlanabilir.

Uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemi ile çözümü, ihtilafı dostane biçimde sonuçlandıran bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak toplumsal barışa önemli ölçüde katkı sağlar.

Arabuluculuğun objektif ve etkili oluşu; iş yaşamı, aile ve uluslararası sorunlarda tarafları doğru noktada buluşturan bir çözüm yöntemi olarak kabullenilmesini sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi kararları veya bir mahkemenin önerisiyle arabulucuya taşıyan taraflar, sorunlarını konuşma ve en iyi çözümü bulma fırsatını elde ederler.

Arabuluculuk çözümleme teknikleri bazında üç farklı şekilde uygulanabilir.  Kolaylaştırıcı arabuluculuk olarak tanımlayabileceğimiz kategoride, arabulucu tarafları yönlendirmez, tavsiyede bulunmaz. Bir diğer teknik olan değerlendirici arabuluculukta ise taraflara göremedikleri hususları göstererek olası bir davada oluşabilecek sonuçları aktarır. Arabuluculukta kullanılan son teknik dönüştürücü arabuluculuktur. Bu teknik, ayrımcılık, baskı gibi unsurlarda dönüştürücü unsurları değerlendirerek uygular.

Arabulucu, taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkları müzakere yolu ile atlatmayı, çözüme ulaştırmayı hedefler. Arabulucu taraflara, empati kurabilmeleri adına tarafsız sorular sorar, her iki tarafın da bunu değerlendirmesine olanak sunar. Böylece başvurucular da kararlarını değerlendirme şansını bulur ve gelecekteki hareketlerine de bu sayede yön verebilir.

Arabuluculuk görüşmeleri esnasında konuşulanlar ne taraflarca ne de arabulucu tarafından açıklanabilir. Görüşmeler gizlilik esasına dayanır.  

Özellikle, iletişim eksikliğinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir yere sahip olan arabuluculuk, son dönemde birçok sürecin kolaylıkla atlatılmasına olanak vermiştir. Aynı zamanda başvurucuların profesyonel hayatlarında daha temkinli, daha dikkatli ve bilinçli hareket etmesinde de etkili olmuştur.

Hukukla ilgili birimlerin daha seri, verimli işlemesinde ciddi bir yere sahip olan arabuluculuk faaliyetleri her geçen gün kapsamını genişletmeye devam etmektedir. Dünya genelinde hukuksal sorunların çözümlenmesinde uygulanan arabuluculuk tekniği sosyal hayatın daha düzenli yürütülmesinde de faydalı olarak görülmektedir.

Türkiye’de ya da yurt dışında yaşadığınız uyuşmazlıklarda ve dava şartı olarak zorunlu taleplerde hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Uyuşmazlık konusuna göre uzmanlıklara sahip kadromuza online ulaşabilir, sürecin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Gizliliğiniz ve güvenliğiniz ilk görüşmemizden karar anına kadar güvence altındadır.

Hangi uyuşmazlıklar arabuluculuğa tabidir?

Türk Hukuk Sisteminde, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan tüm özel hukuk uyuşmazlıklarında, isteğe bağlı olarak arabuluculuğa başvurmak mümkündür.

Arabuluculuğun Faydaları

Dava öncesi ya da uyuşmazlık yaşanmadan önce sunulacak arabuluculuk hizmeti ile toplumsal ve ticari bazda pek çok fayda sağlanmaktadır. Toplumsal ilişkilerin düzenli işleyişinde ya da ticari uyuşmazlıkların öncesi veya sonrasında talep edilen arabuluculuğun faydaları deneyimlenmiş ve hukuk uzmanları tarafından şu şekilde sıralanmıştır.

Arabuluculuk etkili, hızlı ve kolay çözümler sağlar.

Mahkemelerde sıkça karşılaşılan uzun süreli dava ve yargılamalar yerine, çok daha kısa süren arabuluculuk görüşmeleri yoluyla uyuşmazlığınıza kesin çözümler bulmak mümkündür. Arabuluculuk sonucu düzenlenen anlaşma tutanağı, uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlar.

Arabuluculuk çok daha ucuz bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uzun süren davalarda ortaya çıkan yüklü yargılama masrafları yerine, daha az emek ve masraf gerektiren arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak, diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine kıyasen çok daha ucuzdur.

Arabuluculuk itibarı korumanın en etkili yoludur.

Uyuşmazlıkların, aleni yargılamalar yerine gizli arabuluculuk görüşmeleri yoluyla çözümlenmesi ticari sırlarınızın ve itibarınızın korunmasına katkı sağlar.

Arabuluculuk yoluyla ticari ilişkilerin sürdürülmesi mümkündür.

Uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla dostane bir biçimde çözen taraflar, geleceğe yönelik ticari ilişkilerinin devamını da mümkün kılmış olurlar. 

Gordion Arabuluculuk olarak, konusunda uzman kadrosuyla, gizlilik, eşitlik ve tarafsızlık prensipleri dahilinde yürütülecek adil bir süreç sonucunda; uyuşmazlıkların hızlı, ekonomik ve etkili bir çözüme kavuşturulmasını şiar ediniyoruz.