Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
09 Ağu
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR.

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde arabuluculuk görüşmesinin hem alt işveren hem asıl iş

Devamını Oku
31 Tem
dava-tarihinden-once-yurutulen-arabuluculuk-sureci-sonucunda-anlasma
Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair Düzenlenen Son Tutanak Bu Bağlamda Değerlendirildiğinde Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda Da Geçerlidir.

Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair D

Devamını Oku
24 Tem
TARAFLAR-ARASINDA-DÜZENLENEN-ARABULUCULUK-TUTANAĞINDAKİ-EDİMLER-ARASINDA-AŞIRI-NİSPETSİZLİK-HALİ-BUL
TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN ARABULUCULUK TUTANAĞINDAKİ EDİMLER ARASINDA AŞIRI NİSPETSİZLİK HALİ BULUNDUĞUNDA ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ GEREKİR.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2023/6 Karar: 2023/935 Davacı vekili ; da

Devamını Oku
19 Tem
arabuluculuk-son-tutanaginda-hangi-alacak-kalemleri-konusunda-anlasma-saglandiginin-veya-saglanmadig
Arabuluculuk Son Tutanağında Hangi Alacak Kalemleri Konusunda Anlaşma Sağlandığının Veya Sağlanmadığının Açıkça Belirtilmesi Zorunludur. Alacak Kalemlerinin Tek Tek Belirtilmediği Durumlarda Tüm Alacaklar İçin Zorunlu Arabuluculuğa Başvurulmadığı Kabul Edilir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/17617 Karar: 2023/141 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
16 Oca
Dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan faaliyetler çerçevesinde; arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması hâlinde dahi 7036 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen arabuluculuk dava şartının gerçekleşmiş sayılacağı kabul edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/3398Karar: 2022/5294Başvurucu Avukat dilekçesinde özetle; da

Devamını Oku
14 Eki
Somut Uyuşmazlıkta, Tarafların Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Arabuluculuk Faaliyetinde Bulundukları Ve İlk Toplantıya Katılıp Da Anlaşamadıkları Hallerde, Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Arabuluculuk Ücretinin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Başlıklı 326. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Yargılama Giderlerinin, Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırması Gerekir…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No: 2021/5888 Karar No: 2

Devamını Oku
10 Eki
ASIL İŞVEREN, ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU DURUMLARDA, İŞE İADE DAVASININ HEM ASIL İŞVERENE, HEM ALT İŞVERENE YÖNELTİLMESİ GEREKİR. ASIL İŞVERENE KARŞI ARABULUCULUK BAŞVURUSUNDA BULUNULMAMASI HALİNDE DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/9540Karar: 2021/14240 “İçtihat Metni” I. BAŞVURU

Devamını Oku
26 Eyl
İş Hukuku Uyuşmazlıklarına Dair Zorunlu Arabuluculukta, Mazeretsiz Olarak İlk Toplantıya Gelinmemesi Sebebiyle Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesine Neden Olan Taraf, Yalnızca Kabul Ya Da Ret Oranına Göre Değil, Yargılama Giderinin Tamamından Sorumlu Olacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/4Karar: 2022/1034Davacı … ile davalı Banka arasındaki dava

Devamını Oku
12 Eyl
Arabuluculuk Başvuru Formunda “İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan” Şeklinde Soyut İbare Kullanılması Yeterli Değildir.

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9.HUKUK DAİRESİEsas: 2019/4314Karar: 2020/69 Davacı vekili 24/1

Devamını Oku
08 Ağu
ARABULUCU SON TUTANAĞINDA VE ANLAŞMAMA TUTANAĞINDA YER ALAMAYAN İŞÇİ ALACAĞI İÇİN ZORUNLU ARABULUCULUK KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞU KABUL EDİLEMEZ.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas: 2022/649Karar: 2022/3499Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkil

Devamını Oku
11 May
Dosya Kapsamına Ve Emsal Dosyalarda Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre, Arabuluculuk Görüşmelerinin Toplu Olarak Gerçekleştirildiği, Anlaşma Belgesinin Çelişkili İfadeler İçerdiği, Kıdem Tazminatı Ve İki Maaş Tazminat Ödenmesi Öngörüldüğü Halde Diğer Tazminat Ve İşçilik Alacakları Bakımından Hakkın Gerçekleşmediği Veya Karşılığının Ödendiği Şeklinde Sözcüklere Yer Verilerek Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde Aykırı Şekilde İbra Etkisi Kazandırılmaya Çalışıldığı, Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklar Ve İşe İade Davası İle İlgili Olarak Delil Oluşturma Ve Dava Açma Yasağı Oluşturma Yönünde Çaba İçine Girildiği, Fesih Yasağı Bulunan Dönemde, Davacının İkramiye Düzenlemesine Yönelik Değişiklik Teklifini Kabul Etmemesi Sonucunda, Ücretsiz İzne Çıkarılma Baskısıyla İşçinin İradesi Fesada Uğratılarak İstifa Dilekçesinin Alındığı, Bu Durumda, Usulüne Uygun Bir Arabuluculuk Görüşmesinin Yapılmadığı, Yapılan İşlemlerin, Geçerli İhtiyari Arabuluculuk Faaliyeti Olarak Nitelendirilemeyeceğine Karar Verilmiştir.

İstanbul BAM 26. Hukuk DairesiEsas:2022/242Karar:2022/569 Arabuluculuk Tutanağının Geçersizliğ

Devamını Oku
28 Mar
Dava Açılmadan Önce Kıdem Tazminatı İle İlgili Olarak Arabuluculuğa Başvuran İşçinin, Islaha Konu Kısım İçin Ayrıca Bu Yola Başvurması Zorunlu Değildir.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/11105Karar: 2021/15254 “İçtihat Metni”BÖLGE ADL

Devamını Oku
08 Kas
“İşçinin Başvurusu Bulunmadan İbra Niteliğinde Arabuluculuk Tutanağı Düzenlenemez”

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/25300Karar: 2016/21744 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ

Devamını Oku
20 Eyl
ARABULUCULUK ANLAŞAMAMA TUTANAĞINDA ARABULUCULUĞA KONU ALACAKLAR TEK TEK BELİRTİLMEDEN “ İŞÇİLİK ALACAKLARI” VEYA “İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIĞI” GİBİ SOYUT İFADELER KULLANILMIŞ İSE TARAFLAR ARASINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAMAMININ ARABULUCULUĞA KONU EDİLDİĞİ KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2019/8668Karar: 2019/23121 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ

Devamını Oku