Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
10 Şub
ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler

(Makale Enerji Hukuku Dergisinde Yayınlanmıştır: Cilt: 1, Sayı:2 -Temmuz 2012,  Sayfa: 269

Devamını Oku
09 Ağu
6352 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/3 Maddesinde “İcra Edilebilirlik Şerhinin” Verilmesi Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Düzenlenmiştir. HMK’nın 362. Maddesi Gereği “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar” Temyiz Edilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2564Karar: 2019/6061 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
12 Tem
Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Dava Şartı Değildir

Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2020/2105Karar: 2021/1981 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
05 Tem
Şirket Ana Sözleşmesindeki Tahkim Şartı Açık Ve Kesin Olmadığından Geçersizdir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2019/2226Karar: 2019/5000 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
30 Haz
Taraflardan Biri Görüşmelere Katılmasa Bile Uyuşmazlık Konusu Taleplerin Tümünün Açıkça Son Tutanağa Yazılması Ve Böylece Arabuluculuk Şartının Sağlanması Arabulucunun Da Sorumluluğudur

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/3610Karar: 2019/10073 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
28 Nis
Tahkim Şartını İçeren Yabancı Dilde Düzenlenmiş Acentelik Sözleşmesi, 805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkındaki Kanun’un 1. Maddesi Gereği Geçersizdir

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2017/5003Karar: 2019/842 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
10 Şub
Kötü niyet tazminatı talebi zorunlu arabuluculuk görüşmelerine dahil edilmediğinden, bu talebe ilişkin davanın usulden reddi yerinde ise de, arabuluculuk görüşmelerine dahil edilen diğer işçilik alacakları yönünden davaya devam edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2019/6226 E.  , &nbs

Devamını Oku
22 Oca
Bireysel Kredi Kartı (Hamili Tüketici Olan) Dolayısıyla Talep Edilen Alacak Nedeniyle Açılan Davalar, Ticari Dava Olarak Kabul Edilemez.

(Kapatılan)19. Hukuk Dairesi  2020/439 E.,2020/976 K. “İçtihat Metni” Tekirdağ 1. A

Devamını Oku
15 Oca
Konusu Bir Miktar Alacağa İlişkin Olan Menfi Tespit Davasında Arabulucuya Başvurulmuş Olması Dava Şartıdır

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2019/3048 E. , 2020/1093 K.Özet:TTK’nin 792. maddesi kapsamında açı

Devamını Oku
11 Oca
Davaların Yığılması Durumunda, Arabuluculuğa Tabi Olmayan Bir Dava İle Birlikte Açılan Tahsil Davası Da Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Değildir.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2020/ 197 Esas 2020/ 1578 Karar İçtihat  Özet:Konusu bir miktar p

Devamını Oku
09 Oca
Ticari Nitelikteki İtirazın İptali Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvurulması Zorunludur

YARGITAY KARAR23. Hukuk DairesiESAS NO : 2020/1943KARAR NO : 2020/4052KARAR TARİHİ :04.12.2020 BÖ

Devamını Oku