Mülkiyet Hakkına El Atmanın Önlenmesine İlişkin Davanın Gayrimenkulün Aynına İlişkin Bir Dava Olduğu Dikkate Alındığında; Bu Tür Davalara İlişkin Uyuşmazlıklar Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Kalmaz.       

Davacı, davalı ile aralarında 21.03.2011 tarihli konut satışına ilişkin sözleşme bulunduğu

Devamını Oku