Somut Uyuşmazlıkta, Tarafların Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Arabuluculuk Faaliyetinde Bulundukları Ve İlk Toplantıya Katılıp Da Anlaşamadıkları Hallerde, Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Arabuluculuk Ücretinin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Başlıklı 326. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Yargılama Giderlerinin, Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırması Gerekir…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No: 2021/5888 Karar No: 2

Devamını Oku