Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

1965 yılında Eskişehir’de doğmuş ve Eskişehir Porsuk İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Hacı Ahmet Kanatlı Lisesini bitirmiş, 1985 yılında Kara Harp Okulu, 1986 yılında İstihkam Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığında Subay Temel Kursu, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimlerini müteakip 1994 yılında Askeri Hakim olarak göreve başlamıştır.

Askeri Hakimlik stajından sonra çeşitli illerde Askeri Hakim ve Adli Müşavir olarak görev yapmış, 2003 yılında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Savcılığına atanmış ve 2010 yılında kendi isteğiyle emekli olana kadar bu görevi yürütmüştür. Son göreve esnasında 2003-2010 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Savcısı olarak da görev yapmıştır.

Özel Hukuk alanında yüksek lisans, İnşaat sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku alanında lisansüstü öğrenim yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamında “İnsan Hakları Hukuku (Human Rights Law )” seminer ve sempozyumlarına katılmıştır. Maddi tazminat bilirkişilik öğrenimini tamamlamış olup hesap bilirkişisidir. TOBB ETÜ’nde Uzlaştırmacı ve Tahkim eğitimi almıştır.

Kendisine ait Tekakça Hukuk Bürosunda serbest avukatlık yapan Tekakça, Arabuluculuk eğitim ve sınavlarını başararak Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı, İş Hukukunda uzman arabulucudur.

İngilizce bilmekte ve yayınlamış makaleleri bulunmaktadır.