Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

1984 yılında Kuleli Askeri Lisesinden 1988 Yılında Kara Harp Okulu’ndan  mezun olmuş, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 

2003 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Hakları Konusunda hazırladığı  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yargısal Koruma”  başlıklı teziyle Yüksek Lisan derecesini almaya hak kazanmıştır.

2008 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında diğer yüksek lisans eğitimini tamamlamış, eğitimin sonunda tahkim konusunda “ ICSID  (Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi)  Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler” başlıklı yüksek lisans  tezi hazırlamış, yüksek lisans eğitimi boyunca yabancılık unsuru bulunan hukuki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü üzerinde çalışmıştır. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü bünyesinde uzun süreli İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve  Borçlar- Ticaret Hukuku eğitim programlarını başarıyla birtirmiştir.

2010 yılında Ankara Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Torun Hukuk Bürosunun kurucu avukatıdır.

2017 yılından beri Ticaret Hukuk, Tüketici Hukuku, İş Hukuk, İnşaat Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında arabulucu olarak görev yapmaktadır.

“İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  ve ” Avukatlık Vekalet Ücret Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” konularında Ankara Bilirkişi Bölge Kuruluna bağlı olarak bilirkişilik yapmaktadır.    

Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalında doktora öğrencisidir. Kişisel verilerin korunması hakkı  ve unutulma hakkına yönelik çalışmaları devam etmektedir.   

Seçkin Kitabevi tarafından, “ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler”  başlıklı bir kitabı yayımlanmış olup,  başta tahkim olmak üzere diğer konularda da makaleleri mevcuttur.

Şimdiye kadar katılmış olduğu eğitim ve sertifika programları ile yayınlanmış çeşitli eserleri aşağıya çıkarılmıştır.

Eğitim ve Sertifika Programları;

2020 Aile Hukuku, Boşanma ve Boşanmaya Bağlı Sonuçlar İleri Eğitimi

2019 Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi

2019 Sağlık Hukuku Eğitimi

2019 Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Bilirkişilik Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

2019 İcra İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

2018 Avukatlık Vekalet Ücret Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

2018 Bilirkişilik Temel Eğitimi

2018 İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

2017 İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi

2017 Ticari Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Uygulamalar Eğitimi

2015 Finansman Hukuku Eğitimi

2014 Edinilmiş Mallara Katılma ve Tasfiyesi Eğitimi

2012 Tüketici Hukuku Eğitimi

2012 Bilişim Hukuku Eğitimi

2012 Kamu İhaleleri Hukuku Eğitimi

2012 Fikri Haklar Hukuku Eğitimi

2012 Enerji Hukuku Eğitimi

2012 Rekabet Hukuku Eğitimi

 

Yayınları;

“Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları” Kitap, Seçkin Yayınları

“İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi” Makale, 2013 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi

“ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler” Makale, Yıl:1 Sayı 2012/2 ISSN:2147-1436