Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
08 Kas
Arabulucu ve Taraf Vekilinin Aynı Ofiste Faaliyet Gösteriyor Olması Ve Bu Durumun Diğer Tarafa Bildirilmemesi Arabuluculuk Faaliyetinin Geçersiz Kılar.
Arabulucu ve Taraf Vekilinin Aynı Ofiste Faaliyet Gösteriyor Olması Ve Bu Durumun Diğer Tarafa Bildirilmemesi Arabuluculuk Faaliyetini Geçersiz Kılar.

Davacı vekili; davalı ile davacı arasında hile ile imzalatılan 30.09.2019 tarihli 2020/10129 nu

Devamını Oku
09 Eki
dava-şartı-olarak-uygulanan-zorunlu-arabuluculuk-anlaşmama-tutanağı-tarihi-temerrüt-tarihidir
DAVA ŞARTI OLARAK UYGULANAN ZORUNLU ARABULUCULUK ANLAŞMAMA TUTANAĞI TARİHİ TEMERRÜT TARİHİDİR BU TARİH FAİZ BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2023/8073 Karar: 2023/10333 Davacı vekili dava dilekçesinde; mü

Devamını Oku
29 May
arabuluculuga-basvuru-zorunlulugunun-kisilerin-hak-aramalarini-imkansiz
Arabuluculuğa Başvuru Zorunluluğunun, Kişilerin Hak Aramalarını İmkânsız Hâle Getiren Veya Aşırı Derecede Zorlaştıran Etkisiz Ve Sonuçsuz Bir Sürece Neden Olmadıkça Hak Arama Hürriyetinin Özüne Dokunduğu Söylenemez. Dava Şartı Olmanın Bir Sonucu Olarak Arabuluculuğa Başvuru Bir Zorunluluk Arz Etmekte İse De Bu Zorunluluk Yalnızca Arabuluculuğa Başvuru İle Sınırlı Olup Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi Ve Sonucu Üzerinde Taraf İradelerinin Egemen Olduğu Açıktır.

Esas : 2017/178 – Karar : 2018/82 Karar Tarihi : 11/7/2018 – R.G. Tarih – Sayı : 11/1

Devamını Oku
14 Eki
Somut Uyuşmazlıkta, Tarafların Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Arabuluculuk Faaliyetinde Bulundukları Ve İlk Toplantıya Katılıp Da Anlaşamadıkları Hallerde, Mahkemece Yapılan Yargılama Sonunda Arabuluculuk Ücretinin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Başlıklı 326. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Yargılama Giderlerinin, Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırması Gerekir…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No: 2021/5888 Karar No: 2

Devamını Oku
26 Eyl
İş Hukuku Uyuşmazlıklarına Dair Zorunlu Arabuluculukta, Mazeretsiz Olarak İlk Toplantıya Gelinmemesi Sebebiyle Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesine Neden Olan Taraf, Yalnızca Kabul Ya Da Ret Oranına Göre Değil, Yargılama Giderinin Tamamından Sorumlu Olacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/4Karar: 2022/1034Davacı … ile davalı Banka arasındaki dava

Devamını Oku
19 Eyl
Trafik Kazalarından Kaynaklı Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında; Sigorta Şirketine Karşı Açılan Davalar Zorunlu Arabuluculuğa Tabi İse de; Aynı Kaza Nedeniyle Gerçek Kişilere de Dava Açılması Halinde, Bu Dava, Ticari Dava Olmadığı Ve Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk Şartını İhtiva Etmediğinden, Bu Davalı Aleyhine Açılan Dava Tefrik Edildikten Sonra Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartı Yerine Getirilmediğinden Bahisle Hmk’nın 115/2 Maddesi Gereğince Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Hukuka Aykırıdır.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ9.HUKUK DAİRESİEsas: 2020/1645Karar: 2020/3867 Yukarıda yazıl

Devamını Oku
09 May
Zorunlu Arabuluculuk Son Tutanağı Yönetmelik Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olmasına Rağmen, Her Bir Alacak Kaleminin Tek Tek Belirtilmediği Gerekçesiyle Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartının Yerine Getirilmediği Kabul Edilerek Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Hatalıdır.

Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2019/4419Karar: 2019/11594Taraflar arasında görülen dava sonucun

Devamını Oku
24 Oca
Konkordatonun Kısmen Feshi Davası Talebin Alacak İstemli Olması Nedeni İle Zorunlu Arabuluculuğa Tabidir

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/809 / Karar: 2020/2498 DAVA : Taraflar arasındaki konkordat

Devamını Oku
29 Mar
ARABULUCULUK FAALİYETİ BİR YARGILAMA FAALİYETİ OLMADIĞINDAN GÖRÜŞMELER SIRASINDA TALEPLER ARTIRILABİLİR DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BELİRSİZ DURUMLAR OLMASI HALİNDE İSE UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI ARABULUCU TARAFINDAN BELİRLENİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2019/3608 E.  , &nbs

Devamını Oku