Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
19 Haz
davaci-tarafca-tensip-zaptinin-duzenlenmesinden-once-arabulucuya
Davacı Tarafça, Tensip Zaptının Düzenlenmesinden Önce Arabulucuya Başvurulduğu, Son Oturum Tutanağının; İlk Derece Mahkemesinin Davanın Usulden Reddi Kararından Önce Dosyasına Sunulduğu Durumda Davanın Esasına Girilmeden Arabuluculuk İşleminin Tamamlandığı Anlaşıldığından, Mahkemece Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerekirken Tekrar Davacıdan Arabuluculuk Yasası Gereklerini “Anlaşmazlık Tutanağının Getirilmesi” İstemek Yasanın Uygulanmasındaki Amacına Uygun Düşmez.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/2252 Karar No: 2022/1958 Davacı ve

Devamını Oku
19 Eyl
Trafik Kazalarından Kaynaklı Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında; Sigorta Şirketine Karşı Açılan Davalar Zorunlu Arabuluculuğa Tabi İse de; Aynı Kaza Nedeniyle Gerçek Kişilere de Dava Açılması Halinde, Bu Dava, Ticari Dava Olmadığı Ve Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk Şartını İhtiva Etmediğinden, Bu Davalı Aleyhine Açılan Dava Tefrik Edildikten Sonra Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartı Yerine Getirilmediğinden Bahisle Hmk’nın 115/2 Maddesi Gereğince Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Hukuka Aykırıdır.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ9.HUKUK DAİRESİEsas: 2020/1645Karar: 2020/3867 Yukarıda yazıl

Devamını Oku
25 Eki
Sigorta Şirketlerinin Yanında Haksız Fiil Sorumluluğu İddiasıyla Gerçek Kişilere Karşı Birlikte Açılan Davanın Usul Hukuku Gereğince Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilir Olması, Gerçek Kişilere Yönelik Davayı Kendiliğinden Ticari Bir Dava Haline Getirmez Ve Bu Dava Yönünden Arabuluculuk Dava Şartı Sayılamaz

İstanbul BAM 8. HUKUK dairesi Dosya No: 2020/1422 Karar: 2020/3561 Davacı vekili İstanbul Asliye

Devamını Oku