Dosya Kapsamına Ve Emsal Dosyalarda Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre, Arabuluculuk Görüşmelerinin Toplu Olarak Gerçekleştirildiği, Anlaşma Belgesinin Çelişkili İfadeler İçerdiği, Kıdem Tazminatı Ve İki Maaş Tazminat Ödenmesi Öngörüldüğü Halde Diğer Tazminat Ve İşçilik Alacakları Bakımından Hakkın Gerçekleşmediği Veya Karşılığının Ödendiği Şeklinde Sözcüklere Yer Verilerek Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde Aykırı Şekilde İbra Etkisi Kazandırılmaya Çalışıldığı, Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklar Ve İşe İade Davası İle İlgili Olarak Delil Oluşturma Ve Dava Açma Yasağı Oluşturma Yönünde Çaba İçine Girildiği, Fesih Yasağı Bulunan Dönemde, Davacının İkramiye Düzenlemesine Yönelik Değişiklik Teklifini Kabul Etmemesi Sonucunda, Ücretsiz İzne Çıkarılma Baskısıyla İşçinin İradesi Fesada Uğratılarak İstifa Dilekçesinin Alındığı, Bu Durumda, Usulüne Uygun Bir Arabuluculuk Görüşmesinin Yapılmadığı, Yapılan İşlemlerin, Geçerli İhtiyari Arabuluculuk Faaliyeti Olarak Nitelendirilemeyeceğine Karar Verilmiştir.

İstanbul BAM 26. Hukuk DairesiEsas:2022/242Karar:2022/569 Arabuluculuk Tutanağının Geçersizliğ

Devamını Oku