İşçinin Dava Açmasının Önüne Geçmek ve Delil Oluşturmak İçin İmzalanan, Usulüne Uygun Olarak Yapılmayan İhtiyari Arabuluculuk Sözleşmeleri Geçersizdir.

Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile

Devamını Oku