Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
20 Eki
İhtiyari Arabuluculuk Aşamasında İrade Sakatlığı İddiasının Süresi İçerisinde İleri Sürülmemiş Olması Durumunda Davanın Reddine Karar Verilir
İhtiyari Arabuluculuk Aşamasında İrade Sakatlığı İddiasının Süresi İçerisinde İleri Sürülmemiş Olması Durumunda Davanın Reddine Karar Verilir

Davacı vekili özetle, hileli söylemler ile müvekkilinin iradesinin yanıltıldığını beyan ed

Devamını Oku
26 Tem
Arabulucu Olarak Görev Yapan Davacının, Dava Şartı Arabuluculuğa Konu Uyuşmazlık Hakkında Daha Önce Yürütülen İhtiyari Arabuluculuk Süreci Neticesince Tarafların Anlaşmaya Varmasına Ve Bu Durumun Kendisine Bildirilmesine Rağmen, Tarafları Ve Konusu Aynı Olan Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Arabuluculuk Süreci Yürüterek Dava Açılmasına Sebebiyet Vermesi Mevzuata Ve Etik Kurallara Uygun Değildir

Arabulucu Olarak Görev Yapan Davacının, Dava Şartı Arabuluculuğa Konu Uyuşmazlık Hakkında D

Devamını Oku
12 Tem
arabulucunun-ayni-zamanda-taraflardan-birinin-avukati-oldugu-hususunda
Arabulucunun Aynı Zamanda Taraflardan Birinin Avukatı Olduğu Hususunda Özellikle Davacı Tarafın Açıkça Bilgilendirildiğinin Ve Buna Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Devam Etmek İstediğinin İspatı Gerekir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/8404 Karar: 2022/12594 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
15 Ağu
Arabulucu Tutanağının Korkutma İle İşçiye İmzalattırılması İddiası Söz Konusu Olduğunda, Korkutmanın Etkisinin Ortadan Kalkmasından İtibaren Bir Yıl İçinde Dava Açılması Gerekir. Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Arabulucu Tutanağının İptali İçin Dava Açılamaz.

Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilinin 30.10.2015-31.10.2018 tarihleri arasında Et

Devamını Oku
21 Mar
İşçinin Dava Açmasının Önüne Geçmek ve Delil Oluşturmak İçin İmzalanan, Usulüne Uygun Olarak Yapılmayan İhtiyari Arabuluculuk Sözleşmeleri Geçersizdir.

Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile

Devamını Oku
02 Mar
Sakatlık Tazminatına İlişkin Uyuşmazlığın İhtiyari Arabuluculuk Yolu İle Çözülerek Anlaşma Belgesine Bağlanması Halinde, Anlaşılan Konular Üzerinde Açılan Davanın, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/5. Maddesine Göre Usul Yönünden Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmamaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/6378Karar: 2020/4619 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ

Devamını Oku
16 Haz
İhtiyari arabuluculukta, karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir.

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku