İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜME BAĞLANAN UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YENİDEN DAVA YOLUNA BAŞVURULAMAZ

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi         2019/6378 E. 2020/4619 K. “İçtihat Metni”

Devamını Oku