Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
29 Eyl
Arabuluculuk Görüşmelerinde İşverenin Karşı Dava Konusu İhbar Tazminatı Talebinin De Görüşüldüğü Son Tutanakta Hem İşçinin Talepleri Hem De İşverenin Karşı Talebi Olan İhbar Tazminatı Yönünden Yapılan Görüşmelerde Anlaşma Sağlanamadığının Açıkça Yazılmış Olması Gerekir
ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNDE, İŞVERENİN KARŞI DAVA KONUSU İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN DE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ, SON TUTANAKTA HEM İŞÇİNİN TALEPLERİ HEM DE İŞVERENİN KARŞI TALEBİ OLAN İHBAR TAZMİNATI YÖNÜNDEN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞININ AÇIKÇA YAZILMIŞ OLMASI GEREKİR.

Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı Şirkete ait yetkili servis

Devamını Oku
16 Ağu
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir.
DAVA KONUSU ALACAKLARIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ARABULUCULUK ARACILIĞIYLA TALEP EDİLMESİ KARŞISINDA DAVALI İŞVERENİN ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİ İTİBARIYLA TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABULÜ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2022/13941 Karar: 2022/15112 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
27 Şub
ARABULUCU OLARAK GÖREVLENDİRİLEN KİMSENİN, TARAFSIZLIĞINDA ŞÜPHE EDİLMESİNİ GEREKTİRECEK ÖNEMLİ HAL VE ŞARTLARIN VARLIĞI HALİNDE, TARAFLARIN BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİR.

Somut olayda, arabulucunun davalı Şirketlerin hem avukatı olduğu hem de arabuluculuk işlerini y

Devamını Oku
13 Oca
Dava açılmadan önce arabulucuya hiç başvurulmamış olması dava şartı yokluğu sebebiyle davanın reddini gerektiren bir husus iken arabulucuya başvurulmuş olmakla birlikte anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin mahkemece verilen kesin süre içerisinde sunulmamış olması ise davanın usulden reddini gerektirir.

Yargıtay 11. HUKUK DAİRESİEsas: 2022/4240Karar: 2022/6367Davacı vekili, davalı tarafın www.s

Devamını Oku