Sigorta Şirketleri İle Birlikte Haksız Fiil Sorumlusu Olduğu İleri Sürülen Gerçek Kişilere Yönelik Olarak Birlikte Açılan Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülebilir Olması, Davayı Kendiliğinden Ticari Bir Dava Haline Getirmez Ve Bu Dava Yönünden Arabuluculuk Dava Şartı Sayılamaz.

İstanbul BAM 8. HUKUK dairesi Dosya No: 2020/1422 Karar: 2020/3561 Davacı vekili dava dilekçesind

Devamını Oku