“Arabuluculuk Faaliyetinde Ücret, İki Saatten Az Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Hallerinde, Adalet Bakanlığı Bütçesinden Ödenir. İki Saatten Fazla Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Halinde İse İki Saati Aşan Kısma İlişkin Ücret Aksi Kararlaştırılmadıkça Taraflarca Eşit Şekilde Karşılanır. “

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/734Karar: 2021/5079 Taraflar arasında görülen dava sonucunda

Devamını Oku