Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
02 Ağu
karsi-dava-konusu-talep-arabuluculuk-gorusmesinde
KARŞI DAVA KONUSU TALEP ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNDE TARTIŞILIP TUTANAĞA GEÇİRİLMİŞSE KARŞI DAVA İÇİN AYRICA ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI GEREKMEZ.

Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı Şirkete ait yetkili servis

Devamını Oku
08 May
HMK’NIN 115/3.MADDESİ UYARINCA, DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI KONUSUNDA MAHKEMECE
HMK’NIN 115/3.MADDESİ UYARINCA, DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI KONUSUNDA MAHKEMECE HENÜZ BİR KARAR VERİLMEDEN ÖNCE BU EKSİKLİK TAMAMLANMIŞ İSE, BAŞLANGIÇTAKİ DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNDEN ÖTÜRÜ, DAVA USULDEN REDDEDİLEMEZ.

İSTANBUL BAM 14. HUKUK DAİRESİEsas: 2021/321Karar: 2021/797Davacı vekili dava dilekçesinde öze

Devamını Oku
13 Mar
SADECE ARABULUCU VE TARAF VEKİLLERİNİN İMZALAMIŞ OLDUĞU ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ İÇİN İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ GEREKTİĞİNDEN, ASİLLERİN İMZASINI İHTİVA ETMEYEN ANLAŞMA BELGESİNİN İLAMLI İCRAYA KONU OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas: 2022/12111Karar: 2022/11575 Davacı vekili dava dilekçesinde; 05.1

Devamını Oku
16 Oca
Dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan faaliyetler çerçevesinde; arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması hâlinde dahi 7036 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen arabuluculuk dava şartının gerçekleşmiş sayılacağı kabul edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/3398Karar: 2022/5294Başvurucu Avukat dilekçesinde özetle; da

Devamını Oku
25 Şub
MİRASIN PAYLAŞILMASINDA EŞİTLİK PRENSİBİ

Av. AlimYABAN DİZİN  İÇİNDEKİLER                &

Devamını Oku
14 Şub
ARABULUCULUK ve SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ

Hakan Ali TURGUT(1)Şimdinin gittikçe artan bir biçimde tercih edilen uyuşmazlık çözüm yönte

Devamını Oku
31 Oca
Trafik kazası sonucu sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik bedelinin sigorta şirketinden tahsili için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı kanun kapsamında açılan davada arabuluculuk şartı aranmaz.

Yargıtay 10. Hukuk DairesiEsas: 2021/11042Karar: 2021/15246 Dava, itirazın iptali istemine ilişki

Devamını Oku
17 Oca
Dava Öncesinde Arabuluculuk Şartının Gerçekleştirilmiş Olması Kaydıyla, Kısmi Islaha Konu Edilen Alacaklar Yönünden Ayrıca Arabuluculuğa Başvurulmasına Gerek Bulunmamaktadır

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/11105Karar: 2021/15254 Davacı … adına Av. … ile davalı

Devamını Oku
03 Oca
6325 sayılı Arabuluculuk Kanununda Yabancı Arabulucular Tarafından Verilen Kararların Türk Mahkemelerinde Tenfizini Düzenleyen Bir Hüküm Bulunmamaktadır. Ancak Bu Konu Yürürlükteki Uluslar Arası Sözleşmeler Açısından da İncelenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmelidir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2015/13151Karar: 2016/2168 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ

Devamını Oku
29 Kas
Ticari Krediye Kefil Olan Davacıların Rücu İstemi, Ticari Dava Niteliğinde Olduğundan Dava Şartı Arabuluculuk Sistemine Tabidir

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/1970Karar: 2021/844 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
04 Eki
Kanun Hükümlerine Göre Usulüne Uygun Bir Başvuru Olmadığı, Arabuluculuk Görüşmelerinin Hiç Yapılmadığı, Geçerli Bir Tutanak Düzenlenmediği Ve Dava Tarihi İtibari İle Zorunlu Arabuluculuk Şartının Henüz Yürürlüğe Girmediği De Dikkate Alınmadan Hukuken Geçerli Bir Anlaşmanın Varlığı Kabul Edilerek ” Anlaşmaya Varılan Konularda Dava Açılamayacağı” Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddi Hatalıdır.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO: 2019

Devamını Oku
27 Eyl
Davacı, Arabuluculuğa Taleplerini Başvuru Sırasında Belirttiğini İddia Ediyor İse; Arabulucuya Başvuru Evrakının Arabulucu Onaylı Suretini Getirtmeli, Davaya Konu Olan Kalemlerin Tespiti Halinde Dava Şartının Yerine Getirildiği Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/11190Karar: 2019/3278 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ

Devamını Oku
02 Ağu
Mahkemeye Sunulan Arabuluculuk Tutanağına İlişkin İradesinin Fesada Uğradığını İddia Eden Kişinin İddiaları Araştırılmaksızın Eksik İnceleme İle Yazılı Gerekçe İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Hatalıdır.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5958 E. , 2020/14477 K “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İ

Devamını Oku
12 Tem
Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Dava Şartı Değildir

Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2020/2105Karar: 2021/1981 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
30 Haz
Taraflardan Biri Görüşmelere Katılmasa Bile Uyuşmazlık Konusu Taleplerin Tümünün Açıkça Son Tutanağa Yazılması Ve Böylece Arabuluculuk Şartının Sağlanması Arabulucunun Da Sorumluluğudur

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/3610Karar: 2019/10073 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
05 May
7155 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİ İLE TTK’NİN 5. MADDESİNE EKLENEN 5/A MADDESİ KAPSAMINDA MENFİ TESPİT DAVASINDA ARABULUCUYA BAŞVURMAK DAVA ŞARTI İSE DE ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TÂBİ OLMAYAN ÇEK İSTİRDADI DAVASI İLE BİRLİKTE AÇILDIĞINDAN ELDEKİ DAVADA MENFİ TESPİT TALEBİ DE ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TÂBİ OLMAYACAKTIR

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2019/3048Karar: 2020/1093 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku