Ticari Dava Sayılmayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada Arabuluculuk Şartı Aranmaz.

Tarafların her ikisi de tacir olmayıp TTK’nın 5/A-1.maddesine göre ticari dava sayılmayan

Devamını Oku