Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
08 Haz
Arabuluculuk Sürecinde Akdi Avukatlık Ücreti

TC. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/3979 Karar: 2022/4838 AAÜT 16/2-c maddesi ile arabuluculu

Devamını Oku
21 Haz
İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Anlaşma İle Sonuçlandığına Göre, Aynı Uyuşmazlık Nedeniyle Dava Açılamaz.

Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/6378Karar: 2020/4619“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
07 Haz
Dava dilekçesinde talep edilen kötü niyet tazminatı alacağının arabuluculuk sürecinde talep edilmediği durumlarda, bu alacağa yönelik davanın usulden ret kararı doğru olsa da diğer alacakların “Arabuluculuk Başvuru Formu”nda da talep edilmesi halinde dava şartı arabuluculuk şartının gerçekleştiği kabul edilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2019/6226 Karar: 2019/15522 DAVA : Davacı, işçilik alacakların

Devamını Oku
26 May
Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağının dava dilekçesi ekinde sunulmaması durumunda ibrazı için kesin süre verilmesi zorunludur. Davacının anlaşmazlık tutanağının varlığını iddia etmemesi bu yoldaki tutanağın ibraz edilmeyeceğine ilişkin açık bir irade ortaya konulması niteliğinde olmadığından verilecek süreyi “nafile” kılacak mahiyette olmayıp salt bu sebeple davanın reddi sonucuna varılmasını gerektirmez.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/1467Karar: 2021/617 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
07 Nis
Arabuluculuk tutanağına “icra edilebilirlik şerhi verilmesi” istemi halinde, ister dosya üzerinden, ister duruşma yapılarak karar verilsin talep dilekçesinin karşı tarafa tebliği şarttır. Bu hukuki dinlenilme hakkının gereğidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi    Esas: 2016/31376 – Karar: 2016/21368 DAVA :

Devamını Oku