Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
25 Ara
arabuluculuk-gideri-yargilama-giderlerindendir-ve-dava-sonucunda
Arabuluculuk gideri yargılama giderlerindendir ve dava sonucunda haksız çıkan tarafa yüklenmelidir. Davalı kurum harçtan muaf olsa bile arabuluculuk giderinin hazine üzerinde bırakılması yerine kurumdan tahsiline karar verilmelidir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nite

Devamını Oku
11 Ara
Arabuluculuk Görüşmelerine Katılarak Hangi Alacak Kalemleri Hakkında Görüşüldüğünü Düzenlenecek Olan Tutanağa Yazdırma Hak Ve İmkanına Sahip Olan Tarafın Toplantılara Hiç Katılmadıktan Veya Katılmasına Karşın O Sırada Bu Konuyu Dile Getirmedikten Sonra Yargılama Aşamasında Bunu Dile Getirmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğindedir.
Arabuluculuk Görüşmelerine Katılarak Hangi Alacak Kalemleri Hakkında Görüşüldüğünü Düzenlenecek Olan Tutanağa Yazdırma Hak Ve İmkanına Sahip Olan Tarafın Toplantılara Hiç Katılmadıktan Veya Katılmasına Karşın O Sırada Bu Konuyu Dile Getirmedikten Sonra Yargılama Aşamasında Bunu Dile Getirmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğindedir.

Dava; ödenmediği ileri sürülen asgari geçim indirimi alacağının tahsili talebine ilişkindir

Devamını Oku
08 Ara
Tasarrufun İptali Davası; Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Değildir.
Tasarrufun İptali Davası; Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Değildir.

Konya BAM 3.Hukuk DairesiEsas: 2019/528Karar: 2019/554…Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava

Devamını Oku
06 Ara
Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi Temerrüt Tarihi Kabul Edilmelidir
Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi Temerrüt Tarihi Kabul Edilmelidir.

Diyarbakır BAM 8. Hukuk DairesiEsas: 2019/48Karar: 2019/53“İşçi alacaklarına yönelik arabulu

Devamını Oku
13 Kas
TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN ARABULUCULUK TUTANAĞINDAKİ EDİMLER ARASINDA AŞIRI NİSPETSİZLİK HALİ VARSA ARABULUCULUK TUTANAĞININ 6098 SAYILI YASA'NIN 28. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ GABİN NEDENİYLE İPTALİ GEREKİR.
TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN ARABULUCULUK TUTANAĞINDAKİ EDİMLER ARASINDA AŞIRI NİSPETSİZLİK HALİ VARSA ARABULUCULUK TUTANAĞININ 6098 SAYILI YASA’NIN 28. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ GABİN NEDENİYLE İPTALİ GEREKİR.

Davacı vekili; davalı ile davacı arasında hile ile imzalatılan 30.09.2019 tarihli 2020/10129 nu

Devamını Oku
16 Eki
iscilerin-ihtiyari-arabuluculuk-asamasinda-isverenle-kidem
İŞÇİLERİN İHTİYARİ ARABULUCULUK AŞAMASINDA İŞVERENLE KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI KONUSUNDA UZLAŞMIŞ OLMALARI SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILMASINA ENGEL OLUŞTURMAZ.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas: 2023/7438Karar: 2023/6717 I. BAŞVURUBaşvurucu vekili dilekçesind

Devamını Oku
09 Eki
dava-şartı-olarak-uygulanan-zorunlu-arabuluculuk-anlaşmama-tutanağı-tarihi-temerrüt-tarihidir
DAVA ŞARTI OLARAK UYGULANAN ZORUNLU ARABULUCULUK ANLAŞMAMA TUTANAĞI TARİHİ TEMERRÜT TARİHİDİR BU TARİH FAİZ BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2023/8073 Karar: 2023/10333 Davacı vekili dava dilekçesinde; mü

Devamını Oku
29 Eyl
Arabuluculuk Görüşmelerinde İşverenin Karşı Dava Konusu İhbar Tazminatı Talebinin De Görüşüldüğü Son Tutanakta Hem İşçinin Talepleri Hem De İşverenin Karşı Talebi Olan İhbar Tazminatı Yönünden Yapılan Görüşmelerde Anlaşma Sağlanamadığının Açıkça Yazılmış Olması Gerekir
ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNDE, İŞVERENİN KARŞI DAVA KONUSU İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN DE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ, SON TUTANAKTA HEM İŞÇİNİN TALEPLERİ HEM DE İŞVERENİN KARŞI TALEBİ OLAN İHBAR TAZMİNATI YÖNÜNDEN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞININ AÇIKÇA YAZILMIŞ OLMASI GEREKİR.

Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı Şirkete ait yetkili servis

Devamını Oku
25 Eyl
arabulucu aşamasında uzlaşma sağlandığı için dava açması olanaklı olmayan işçi işten ayrılış kodunun düzeltilmesi istemli dava açabilir
ARABULUCU AŞAMASINDA UZLAŞMA SAĞLANDIĞI İÇİN DAVA AÇMASI OLANAKLI OLMAYAN İŞÇİ İŞTEN AYRILIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVA AÇABİLİR.

Davacı asıl dava dilekçesinde; davalı işveren tarafından haksız ve kötüniyetli olarak işte

Devamını Oku
15 Eyl
Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenir. Anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
ARABULUCULUK BÜROSU TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ZARURİ GİDERLER; ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HÂLİNDE ANLAŞMA UYARINCA TARAFLARCA ÖDENİR. ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HÂLİNDE İSE İLERİDE HAKSIZ ÇIKACAK TARAFTAN TAHSİL OLUNMAK ÜZERE ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANIR.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/12878Karar: 2022/339 Taraflar arasında görülen dava sonucund

Devamını Oku
23 Ağu
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda da Geçerlidir.

Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşıs

Devamını Oku
16 Ağu
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir.
DAVA KONUSU ALACAKLARIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ARABULUCULUK ARACILIĞIYLA TALEP EDİLMESİ KARŞISINDA DAVALI İŞVERENİN ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİ İTİBARIYLA TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABULÜ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2022/13941 Karar: 2022/15112 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
14 Ağu
dava-konusu-alacaklarin-dava-tarihinden-once-arabuluculuk-araciligiyla-talep-edilmesi-karsisinda-davali-isverenin-arabuluculuk-son-tutanak-tarihi-itibariyla-temerrude-dustugunun-kabulu-gerekmektedir
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda Da Geçerlidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/13948 Karar No: 2022/15119 Taraflar arasındaki alacak dava

Devamını Oku
09 Ağu
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR.

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde arabuluculuk görüşmesinin hem alt işveren hem asıl iş

Devamını Oku
02 Ağu
karsi-dava-konusu-talep-arabuluculuk-gorusmesinde
KARŞI DAVA KONUSU TALEP ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNDE TARTIŞILIP TUTANAĞA GEÇİRİLMİŞSE KARŞI DAVA İÇİN AYRICA ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI GEREKMEZ.

Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı Şirkete ait yetkili servis

Devamını Oku
31 Tem
dava-tarihinden-once-yurutulen-arabuluculuk-sureci-sonucunda-anlasma
Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair Düzenlenen Son Tutanak Bu Bağlamda Değerlendirildiğinde Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda Da Geçerlidir.

Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair D

Devamını Oku
24 Tem
TARAFLAR-ARASINDA-DÜZENLENEN-ARABULUCULUK-TUTANAĞINDAKİ-EDİMLER-ARASINDA-AŞIRI-NİSPETSİZLİK-HALİ-BUL
TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN ARABULUCULUK TUTANAĞINDAKİ EDİMLER ARASINDA AŞIRI NİSPETSİZLİK HALİ BULUNDUĞUNDA ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ GEREKİR.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2023/6 Karar: 2023/935 Davacı vekili ; da

Devamını Oku
17 Tem
arabuluculuk-faaliyeti-sonunda-anlasmaya-varilamadigina
ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILAMADIĞINA İLİŞKİN SON TUTANAĞIN ASLINI VEYA ARABULUCU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BİR ÖRNEĞİ DAVA DİLEKÇESİNE EKLENMELİDİR. BU ZORUNLULUĞA UYULMAMASI DURUMUNDA SON TUTANAĞIN BİR HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE MAHKEMEYE SUNULMASI GEREKİR. DAVANIN USULDEN REDDEDİLECEĞİ İHTARINI İÇEREN DAVETİYE GÖNDERİLİR. İHTAR GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEZ İSE DAVA DİLEKÇESİ KARŞI TARAFA TEBLİĞE ÇIKARILMAKSIZIN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLİR.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi Esas: 2022/3497 Karar: 2022/2514 Taraflar aras

Devamını Oku
05 Tem
dava-tarihinden-once-yurutulen-arabuluculuk-sureci-sonucunda
Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair Düzenlenen Son Tutanak Bu Bağlamda Değerlendirildiğinde, Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda da Geçerlidir.

Dava Tarihinden Önce Yürütülen Arabuluculuk Süreci Sonucunda Anlaşma Yapılamadığına Dair D

Devamını Oku
26 Haz
mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi talebi taşınmazın aynına ilişkin olduğundan arabuluculuk şartına tabi değildir.
MÜLKİYET HAKKINA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLDUĞUNDAN ARABULUCULUK ŞARTINA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2022/6968 Karar: 2022/9061 Taraflar arasında ilk derece mahkemesi

Devamını Oku