Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
15 Eyl
Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenir. Anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
ARABULUCULUK BÜROSU TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ZARURİ GİDERLER; ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HÂLİNDE ANLAŞMA UYARINCA TARAFLARCA ÖDENİR. ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HÂLİNDE İSE İLERİDE HAKSIZ ÇIKACAK TARAFTAN TAHSİL OLUNMAK ÜZERE ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANIR.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/12878Karar: 2022/339 Taraflar arasında görülen dava sonucund

Devamını Oku
23 Ağu
Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşısında Davalı İşverenin Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi İtibarıyla Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerekmektedir. Bu Sonuç Davalı İşverenin Usulüne Uygun Davet Edilmesine Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmadığı Durumlarda da Geçerlidir.

Dava Konusu Alacakların Dava Tarihinden Önce Arabuluculuk Aracılığıyla Talep Edilmesi Karşıs

Devamını Oku
26 Tem
Arabulucu Olarak Görev Yapan Davacının, Dava Şartı Arabuluculuğa Konu Uyuşmazlık Hakkında Daha Önce Yürütülen İhtiyari Arabuluculuk Süreci Neticesince Tarafların Anlaşmaya Varmasına Ve Bu Durumun Kendisine Bildirilmesine Rağmen, Tarafları Ve Konusu Aynı Olan Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Arabuluculuk Süreci Yürüterek Dava Açılmasına Sebebiyet Vermesi Mevzuata Ve Etik Kurallara Uygun Değildir

Arabulucu Olarak Görev Yapan Davacının, Dava Şartı Arabuluculuğa Konu Uyuşmazlık Hakkında D

Devamını Oku
17 Tem
arabuluculuk-faaliyeti-sonunda-anlasmaya-varilamadigina
ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILAMADIĞINA İLİŞKİN SON TUTANAĞIN ASLINI VEYA ARABULUCU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BİR ÖRNEĞİ DAVA DİLEKÇESİNE EKLENMELİDİR. BU ZORUNLULUĞA UYULMAMASI DURUMUNDA SON TUTANAĞIN BİR HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE MAHKEMEYE SUNULMASI GEREKİR. DAVANIN USULDEN REDDEDİLECEĞİ İHTARINI İÇEREN DAVETİYE GÖNDERİLİR. İHTAR GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEZ İSE DAVA DİLEKÇESİ KARŞI TARAFA TEBLİĞE ÇIKARILMAKSIZIN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLİR.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi Esas: 2022/3497 Karar: 2022/2514 Taraflar aras

Devamını Oku
12 Tem
arabulucunun-ayni-zamanda-taraflardan-birinin-avukati-oldugu-hususunda
Arabulucunun Aynı Zamanda Taraflardan Birinin Avukatı Olduğu Hususunda Özellikle Davacı Tarafın Açıkça Bilgilendirildiğinin Ve Buna Rağmen Arabuluculuk Görüşmelerine Devam Etmek İstediğinin İspatı Gerekir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/8404 Karar: 2022/12594 Davacı vekili dava dilekçesinde; m

Devamını Oku
16 Oca
Dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan faaliyetler çerçevesinde; arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması hâlinde dahi 7036 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen arabuluculuk dava şartının gerçekleşmiş sayılacağı kabul edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/3398Karar: 2022/5294Başvurucu Avukat dilekçesinde özetle; da

Devamını Oku
31 Eki
DAVA DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEN ALACAK KALEMLERİNİN ARABULUCULUK TUTANAĞINDA HİÇ YAZILMAMIŞ OLMASI VEYA KISMEN YAZILMIŞ OLMASI HALLERİNDE, İLK ÖRNEKTE DAVAYA KONU EDİLEN TÜM ALACAK KALEMLERİ, İKİNCİ ÖRNEKTE TUTANAKTA YAZILI OLMAYAN ALACAK KALEMLERİ YÖNÜNDEN DAVA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEZ VE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREKMEZ.

Davacı vekili dilekçesinde özetle; iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğin

Devamını Oku
05 Eyl
Arabuluculuk Son Tutanağının Düzenlendiği Tarih İtibarıyla Borçlu Temerrüde Düşmüş Olacağından,  Uyuşmazlık Konusu Alacak İçin, Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faiz İstemek Mümkündür.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/3222 – Karar: 2022/3813 I. BAŞVURUTalep eden Ankara B

Devamını Oku
04 Tem
Arabulucunun Taraflara Ulaşma ve Toplantıya Davet Etme Sorumluluğunu Usulünce Yerine Getirmeden Arabuluculuk Faaliyetini Sonlandırması Hâlinde Dahi Arabuluculuk Dava Şartı Gerçekleşmiş Sayılır ve Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/ 3398Karar: 2022/5294Y A R G I T A Y K A R A R II. BAŞVURUBaş

Devamını Oku
16 May
Avukatlar Arabuluculuğun Herhangi Bir Aşamasının Dışında Bırakılamaz.

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, avukatı arabuluculuk sürecinin herhangi bir aşaması

Devamını Oku
03 Oca
6325 sayılı Arabuluculuk Kanununda Yabancı Arabulucular Tarafından Verilen Kararların Türk Mahkemelerinde Tenfizini Düzenleyen Bir Hüküm Bulunmamaktadır. Ancak Bu Konu Yürürlükteki Uluslar Arası Sözleşmeler Açısından da İncelenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmelidir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2015/13151Karar: 2016/2168 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ

Devamını Oku
22 Kas
“Arabuluculuk kanununda son tutanağın elektronik imzalı olarak oluşturulamayacağına dair bir hüküm bulunmadığından; dava dilekçesine eklenen ve e-imzalı olarak düzenlenen arabuluculuk son tutanağı geçerlidir.”

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/2139 KARAR NO : 2019/1551 İ

Devamını Oku
04 Eki
Kanun Hükümlerine Göre Usulüne Uygun Bir Başvuru Olmadığı, Arabuluculuk Görüşmelerinin Hiç Yapılmadığı, Geçerli Bir Tutanak Düzenlenmediği Ve Dava Tarihi İtibari İle Zorunlu Arabuluculuk Şartının Henüz Yürürlüğe Girmediği De Dikkate Alınmadan Hukuken Geçerli Bir Anlaşmanın Varlığı Kabul Edilerek ” Anlaşmaya Varılan Konularda Dava Açılamayacağı” Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddi Hatalıdır.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO: 2019

Devamını Oku
23 Ağu
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gereği Ve Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verildiği Dikkate Alındığında Arabuluculuk Giderinin Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırılması Gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/5888 / Karar No: 2021/9999 Mahkemesi: İstanbul 32. İş Ma

Devamını Oku
09 Ağu
6352 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/3 Maddesinde “İcra Edilebilirlik Şerhinin” Verilmesi Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Düzenlenmiştir. HMK’nın 362. Maddesi Gereği “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar” Temyiz Edilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2564Karar: 2019/6061 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku