Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
13 Mar
SADECE ARABULUCU VE TARAF VEKİLLERİNİN İMZALAMIŞ OLDUĞU ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ İÇİN İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ GEREKTİĞİNDEN, ASİLLERİN İMZASINI İHTİVA ETMEYEN ANLAŞMA BELGESİNİN İLAMLI İCRAYA KONU OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas: 2022/12111Karar: 2022/11575 Davacı vekili dava dilekçesinde; 05.1

Devamını Oku
31 Eki
DAVA DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEN ALACAK KALEMLERİNİN ARABULUCULUK TUTANAĞINDA HİÇ YAZILMAMIŞ OLMASI VEYA KISMEN YAZILMIŞ OLMASI HALLERİNDE, İLK ÖRNEKTE DAVAYA KONU EDİLEN TÜM ALACAK KALEMLERİ, İKİNCİ ÖRNEKTE TUTANAKTA YAZILI OLMAYAN ALACAK KALEMLERİ YÖNÜNDEN DAVA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEZ VE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREKMEZ.

Davacı vekili dilekçesinde özetle; iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğin

Devamını Oku
05 Eyl
Arabuluculuk Son Tutanağının Düzenlendiği Tarih İtibarıyla Borçlu Temerrüde Düşmüş Olacağından,  Uyuşmazlık Konusu Alacak İçin, Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faiz İstemek Mümkündür.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/3222 – Karar: 2022/3813 I. BAŞVURUTalep eden Ankara B

Devamını Oku
04 Tem
Arabulucunun Taraflara Ulaşma ve Toplantıya Davet Etme Sorumluluğunu Usulünce Yerine Getirmeden Arabuluculuk Faaliyetini Sonlandırması Hâlinde Dahi Arabuluculuk Dava Şartı Gerçekleşmiş Sayılır ve Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/ 3398Karar: 2022/5294Y A R G I T A Y K A R A R II. BAŞVURUBaş

Devamını Oku
01 Kas
Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmaya Varılamadığına İlişkin Son Tutanağın Aslı Veya Arabulucu Tarafından Onaylanmış Bir Örneği İki Hafta İçinde Dava Dilekçesine Eklenmelidir. Bu Kesin Süre İçinde Beyanda Bulunulmadığı Takdirde Dava Şartı Yokluğundan Davanın Usulden Reddine Karar Verilir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/3153Karar: 2021/4126 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku