Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
01 Kas
Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmaya Varılamadığına İlişkin Son Tutanağın Aslı Veya Arabulucu Tarafından Onaylanmış Bir Örneği İki Hafta İçinde Dava Dilekçesine Eklenmelidir. Bu Kesin Süre İçinde Beyanda Bulunulmadığı Takdirde Dava Şartı Yokluğundan Davanın Usulden Reddine Karar Verilir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/3153Karar: 2021/4126 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
13 Eyl
“Arabuluculuk Faaliyetinde Ücret, İki Saatten Az Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Hallerinde, Adalet Bakanlığı Bütçesinden Ödenir. İki Saatten Fazla Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Halinde İse İki Saati Aşan Kısma İlişkin Ücret Aksi Kararlaştırılmadıkça Taraflarca Eşit Şekilde Karşılanır. “

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/734Karar: 2021/5079 Taraflar arasında görülen dava sonucunda

Devamını Oku
23 Ağu
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gereği Ve Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verildiği Dikkate Alındığında Arabuluculuk Giderinin Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırılması Gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/5888 / Karar No: 2021/9999 Mahkemesi: İstanbul 32. İş Ma

Devamını Oku
21 Haz
İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Anlaşma İle Sonuçlandığına Göre, Aynı Uyuşmazlık Nedeniyle Dava Açılamaz.

Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/6378Karar: 2020/4619“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
26 May
Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağının dava dilekçesi ekinde sunulmaması durumunda ibrazı için kesin süre verilmesi zorunludur. Davacının anlaşmazlık tutanağının varlığını iddia etmemesi bu yoldaki tutanağın ibraz edilmeyeceğine ilişkin açık bir irade ortaya konulması niteliğinde olmadığından verilecek süreyi “nafile” kılacak mahiyette olmayıp salt bu sebeple davanın reddi sonucuna varılmasını gerektirmez.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/1467Karar: 2021/617 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku