Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
15 Kas
Alternatif başvuru yolu olan arabulucuya başvurulması ile davalının davaya konu edilen bakıcı gideri zararı bakımından temerrüde düştüğünün kabulü gerekir.

Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2021/18933Karar: 2021/4438 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ

Devamını Oku
01 Kas
Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmaya Varılamadığına İlişkin Son Tutanağın Aslı Veya Arabulucu Tarafından Onaylanmış Bir Örneği İki Hafta İçinde Dava Dilekçesine Eklenmelidir. Bu Kesin Süre İçinde Beyanda Bulunulmadığı Takdirde Dava Şartı Yokluğundan Davanın Usulden Reddine Karar Verilir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/3153Karar: 2021/4126 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
13 Eyl
“Arabuluculuk Faaliyetinde Ücret, İki Saatten Az Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Hallerinde, Adalet Bakanlığı Bütçesinden Ödenir. İki Saatten Fazla Süren Görüşmeler Sonunda Tarafların Anlaşamamaları Halinde İse İki Saati Aşan Kısma İlişkin Ücret Aksi Kararlaştırılmadıkça Taraflarca Eşit Şekilde Karşılanır. “

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/734Karar: 2021/5079 Taraflar arasında görülen dava sonucunda

Devamını Oku
21 Haz
İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Anlaşma İle Sonuçlandığına Göre, Aynı Uyuşmazlık Nedeniyle Dava Açılamaz.

Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/6378Karar: 2020/4619“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
16 Haz
İhtiyari arabuluculukta, karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir.

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku