6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gereği Ve Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verildiği Dikkate Alındığında Arabuluculuk Giderinin Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırılması Gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/5888 / Karar No: 2021/9999 Mahkemesi: İstanbul 32. İş Ma

Devamını Oku