Davacı Tarafça, Tensip Zaptının Düzenlenmesinden Önce Arabulucuya Başvurulduğu, Son Oturum Tutanağının; İlk Derece Mahkemesinin Davanın Usulden Reddi Kararından Önce Dosyasına Sunulduğu Durumda Davanın Esasına Girilmeden Arabuluculuk İşleminin Tamamlandığı Anlaşıldığından, Mahkemece Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerekirken Tekrar Davacıdan Arabuluculuk Yasası Gereklerini “Anlaşmazlık Tutanağının Getirilmesi” İstemek Yasanın Uygulanmasındaki Amacına Uygun Düşmez.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/2252 Karar No: 2022/1958 Davacı ve

Devamını Oku