Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
04 Eki
Kanun Hükümlerine Göre Usulüne Uygun Bir Başvuru Olmadığı, Arabuluculuk Görüşmelerinin Hiç Yapılmadığı, Geçerli Bir Tutanak Düzenlenmediği Ve Dava Tarihi İtibari İle Zorunlu Arabuluculuk Şartının Henüz Yürürlüğe Girmediği De Dikkate Alınmadan Hukuken Geçerli Bir Anlaşmanın Varlığı Kabul Edilerek ” Anlaşmaya Varılan Konularda Dava Açılamayacağı” Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddi Hatalıdır.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO: 2019

Devamını Oku
16 Ağu
İşçi Ve İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinde Doğan Rekabet Yasağında Tanımlanan Cezai Şart Alacaklarına İlişkin Doğacak Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2021/3076 KARAR: 2021/9789 Taraflar arasında dava sonucunda verilen

Devamını Oku
02 Ağu
Mahkemeye Sunulan Arabuluculuk Tutanağına İlişkin İradesinin Fesada Uğradığını İddia Eden Kişinin İddiaları Araştırılmaksızın Eksik İnceleme İle Yazılı Gerekçe İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Hatalıdır.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5958 E. , 2020/14477 K “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İ

Devamını Oku
12 Tem
Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Dava Şartı Değildir

Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2020/2105Karar: 2021/1981 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
16 Haz
İhtiyari arabuluculukta, karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir.

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
31 May
İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesi Zorunlu Değildir

Yargıtay 9 . Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513YARGITAY KARARIBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ :

Devamını Oku
26 May
Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağının dava dilekçesi ekinde sunulmaması durumunda ibrazı için kesin süre verilmesi zorunludur. Davacının anlaşmazlık tutanağının varlığını iddia etmemesi bu yoldaki tutanağın ibraz edilmeyeceğine ilişkin açık bir irade ortaya konulması niteliğinde olmadığından verilecek süreyi “nafile” kılacak mahiyette olmayıp salt bu sebeple davanın reddi sonucuna varılmasını gerektirmez.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/1467Karar: 2021/617 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
17 May
Haksız Rekabetin Tespiti Ve Ref’i (Tecavüzün Ortadan Kaldırılması) Davası İle Birlikte Açılan Maddi Ve Manevi Tazminat Taleplerini İçerir Dava Arabuluculuk Kapsamında Değildir

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/933Karar: 2020/5776 Taraflar arasında görülen davada İstan

Devamını Oku