Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
16 Ağu
İşçi Ve İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinde Doğan Rekabet Yasağında Tanımlanan Cezai Şart Alacaklarına İlişkin Doğacak Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2021/3076 KARAR: 2021/9789 Taraflar arasında dava sonucunda verilen

Devamını Oku
09 Ağu
6352 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/3 Maddesinde “İcra Edilebilirlik Şerhinin” Verilmesi Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Düzenlenmiştir. HMK’nın 362. Maddesi Gereği “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar” Temyiz Edilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2564Karar: 2019/6061 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
02 Ağu
Mahkemeye Sunulan Arabuluculuk Tutanağına İlişkin İradesinin Fesada Uğradığını İddia Eden Kişinin İddiaları Araştırılmaksızın Eksik İnceleme İle Yazılı Gerekçe İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Hatalıdır.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5958 E. , 2020/14477 K “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İ

Devamını Oku
26 Tem
“Arabuluculuk Yetki İtirazında Bulunacak Taraf; En Geç İlk Toplantıda, Yerleşim Yeri ve İşin Yapıldığı Yere İlişkin Belgelerini Sunarak Adliye Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edebilir.”

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:S

Devamını Oku
12 Tem
Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Dava Şartı Değildir

Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2020/2105Karar: 2021/1981 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
05 Tem
Şirket Ana Sözleşmesindeki Tahkim Şartı Açık Ve Kesin Olmadığından Geçersizdir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2019/2226Karar: 2019/5000 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
30 Haz
Taraflardan Biri Görüşmelere Katılmasa Bile Uyuşmazlık Konusu Taleplerin Tümünün Açıkça Son Tutanağa Yazılması Ve Böylece Arabuluculuk Şartının Sağlanması Arabulucunun Da Sorumluluğudur

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/3610Karar: 2019/10073 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
16 Haz
İhtiyari arabuluculukta, karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle adliye arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir.

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:

Devamını Oku
31 May
İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesi Zorunlu Değildir

Yargıtay 9 . Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513YARGITAY KARARIBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ :

Devamını Oku
26 May
Arabuluculuk anlaşmazlık tutanağının dava dilekçesi ekinde sunulmaması durumunda ibrazı için kesin süre verilmesi zorunludur. Davacının anlaşmazlık tutanağının varlığını iddia etmemesi bu yoldaki tutanağın ibraz edilmeyeceğine ilişkin açık bir irade ortaya konulması niteliğinde olmadığından verilecek süreyi “nafile” kılacak mahiyette olmayıp salt bu sebeple davanın reddi sonucuna varılmasını gerektirmez.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/1467Karar: 2021/617 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
05 May
7155 SAYILI YASA’NIN 20. MADDESİ İLE TTK’NİN 5. MADDESİNE EKLENEN 5/A MADDESİ KAPSAMINDA MENFİ TESPİT DAVASINDA ARABULUCUYA BAŞVURMAK DAVA ŞARTI İSE DE ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TÂBİ OLMAYAN ÇEK İSTİRDADI DAVASI İLE BİRLİKTE AÇILDIĞINDAN ELDEKİ DAVADA MENFİ TESPİT TALEBİ DE ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TÂBİ OLMAYACAKTIR

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2019/3048Karar: 2020/1093 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku