Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44
16 Ağu
İşçi Ve İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinde Doğan Rekabet Yasağında Tanımlanan Cezai Şart Alacaklarına İlişkin Doğacak Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2021/3076 KARAR: 2021/9789 Taraflar arasında dava sonucunda verilen

Devamını Oku
09 Ağu
6352 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/3 Maddesinde “İcra Edilebilirlik Şerhinin” Verilmesi Çekişmesiz Yargı İşi Olarak Düzenlenmiştir. HMK’nın 362. Maddesi Gereği “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar” Temyiz Edilemez.

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2564Karar: 2019/6061 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :

Devamını Oku
26 Tem
“Arabuluculuk Yetki İtirazında Bulunacak Taraf; En Geç İlk Toplantıda, Yerleşim Yeri ve İşin Yapıldığı Yere İlişkin Belgelerini Sunarak Adliye Arabuluculuk Bürosunun Yetkisine İtiraz Edebilir.”

Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/5607Karar: 2019/7372 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ:S

Devamını Oku
05 Tem
Şirket Ana Sözleşmesindeki Tahkim Şartı Açık Ve Kesin Olmadığından Geçersizdir.

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2019/2226Karar: 2019/5000 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku
30 Haz
Taraflardan Biri Görüşmelere Katılmasa Bile Uyuşmazlık Konusu Taleplerin Tümünün Açıkça Son Tutanağa Yazılması Ve Böylece Arabuluculuk Şartının Sağlanması Arabulucunun Da Sorumluluğudur

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/3610Karar: 2019/10073 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :

Devamını Oku