Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

ŞAHİN ANTAKYALIOĞLU

AVUKAT & ARABULUCU

1980 Arsuz doğumlu olan Antakyalıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 Şubat ayında mezun olmuştur.

Antakyalıoğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından verilen Arabuluculuk Belgesine sahip olup 394 sicil numarasıyla 2013 yılından beri Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir.

Antakyalıoğlu, Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi (Ocak 2021), Tüketici Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimini (Şubat 2021), İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimini (Mart 2018), 65 saatlik Temel Arabuluculuk Eğitimini (Ağustos 2018) tamamlamış ve İş hukuku, ticaret hukuk ve tüketici hukuku alanlarında uzman arabulucu unvanlarını kazanmıştır.

Katılmış olduğu diğer eğitimler:

7-11 Ocak ve 14-18 Ocak 2013 tarihleri arasında: Tüketici Hukuku Bilirkişilik Eğitimi, (Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu)

1 Mart 2004-31 Mart 2004 tarihleri arasında: Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar konulu eğitimi, (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin ve   Fikri ve Sinai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezince)

22-30 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen İmar Hukuku sertifika programı: (Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu)

Üstlendiği Sosyal Sorumluluk Projeleri ve gönüllü olarak katıldığı projeler:

 ECPAT Derneği Türkiye Başkanlığı  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörlüğü,

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Koordinatörlüğü,

Türkiye Gençlik Federasyonu Başkan Yardımcılığı,

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanlığı,

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu Üyeliği,

UNICEF öncülüğünde oluşturulan Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ortak Ağı Yönetim Kurulu üyeliği,

Uçan Süpürge Derneği öncülüğünde oluşturulan Çocuk Gelinlere Hayır Platformu Yürütme Kurulu üyeliği

Antakyalıoğlu, 2009 yılında Türkiye’de Çocuk İzleme Merkezlerinin Kurulmasına fikir babalığı yapmıştır. Bunun yanı sıra Adli Görüşme Odaları Yönetmelik taslağını hazırlayan ekipte yer almıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Çocuk İzlem Merkezi Yönetmeliğini hazırlayan komisyonda yer almıştır. 2010 yılında Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Suç Mağduru Kişilere Yardım Hakkında Kanun Tasarısını hazırlayan bilim komisyonunda yer almıştır.

2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliği yapmıştır.

Ankara Valiliği Başkanlığında Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasına ilişkin iki ayda bir toplanan Koordinasyon Kurulunda ÇAÇAV’ı temsilen yer almaktadır. Aynı görevi Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezini temsilen Sincan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan koordinasyon kurulunda da yürütmektedir.

Antakyalıoğlu, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ve  ECPAT Türkiye kurucusudur.

Evli ve iki çocuklu olan Antakyalıoğlu İngilizce ve Arapça dillerine sahiptir.

Eserleri

Gönüllü Yürütülen bazı Görevlere İlişkin Kronoloji

2019 Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi -Yaz Okulu- (Çocuk Hukuku)

2019/…Uluslararası Af Örgütü ve ÇAÇAV işbirliğinde yapılan İstanbul Sözleşmesi ve ÇAS konulu eğitimler. Eğitmen

2015/2016 ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi(Çocuk Hukuku Dersi)
2014/2020 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi(Çocuk Hukuku-Çocuk Katılımı)

2017… Ankara Barosu CMK listesinde yer alan avukatlara yönelik zorunlu Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi verilmesi, Koordinatör ve Eğitimci

2013/.. Barolara (50’den fazla baroya ) Çocuk Adalet Sistemi Eğitimlerinde eğitmenlik ve koordinasyon

2013/… UNICEF, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Adalet Akademisi, HSYK işbirliğinde  Hakim, Savcı ve Sosyal Çalışmacılara yönelik Çocuk Adalet Sistemi projesi kapsamında (eğitici eğitimi) eğitmen

2010/2011   Emniyet Genel Müdürlüğü,  İstanbul Çocuk Polisine Yönelik  farklı tarihlerde Çocuk Adalet Sistemi eğitim programı kapsamında eğitimci

2009/2010    Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitimleri/ Eğitimci, İdareci ve müfettişlere yönelik    ‘Eğitimde Haklar, Uluslararası Standartlar, Hak Arama Yolları, Okulda Şiddet ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu’ Eğitimi   (Yalova, Mersin, Rize, Erzurum, Van)

2009/2010   Adalet Bakanlığı / ‘Suç Mağduru Kişilere Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’ Bilim Komisyonu üyeliği

2008/2010    Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kurulu Başkanı

2008/2010   Sabancı Üniversitesi, ‘Hak Arama Yolları ve Kılavuzu hazırlanmasına ilişkin proje koordinatörü

2008/2010   UNICEF, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ortaklığında hakim savcı ve avukatlara yönelik  verilen ‘Çocuk Adalet Sistemi Eğitici Eğitimi’ programı    çerçevesinde katılımcı

2008/2010   Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Barolar Birliği ortaklığında  İnsan Ticaret Mağdurlarına Adli Yardım Grubu kapsamında savunuculuk

2008/2010      Okulda Şiddet ve Tüm Yönleriyle Hukuksal Boyutu’ /EğitimciMilli Eğitim Bakanlığı, Ankara Barosu ortaklığında dezavantajlı bölgelerdeki okullarda öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerler

2007    Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitimleri/Eğitimci Aksaray Hizmetiçi Enstitüsünde düzenlenen ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’konulu eğitim

2007/… Türkiye Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörü

2007/2010 Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara ilişkin Ankara Valiliği İl Koordinasyon Kurulunda Ankara Barosu temsilcisi

2007/2012 Türkiye Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

2006/…Ankara Çocuk Hakları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

2006     British Council, Sokak Ligi (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocukların Sosyal Yaşamla Bütünleşme Projesi)   Ankara  Eş Koordinatörü