Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve Ankara Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans öğrenimini, Avrupa Birliği Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ulusal Politikalara Yansıması konulu tezini sunarak 2000 yılında tamamlamış ve halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Doktora Öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca 2008-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yüksek Lisans  derslerini almıştır.

2012-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Temel Hukuk, Aile Hukuku ve Çocuk Hakları dersleri konuk öğretim üyeliği yapmış olup 2013 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü konuk öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

2000-2001 yılları arasında İngiltere Aile Mahkemelerine Türk Aile ve Çocuk Hukuku Alanında bilirkişilik-danışmanlık görevini yürütmüş olup 2001 yılında başladığı UNCHR Türk Aile Hukuku, Çocuk Hukuku ve Mülteci Hukuku Alanında Danışmanlık görevi halen devam etmektedir.

2013 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı ve İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde uzman arabulucu olarak çalışmaktadır ve ayrıca İş Hukuku- Aktüerya – Sigorta Hukuku alanlarında bilirkişilik yapmaktadır.

İngilizce bilmektedir ve şimdiye kadar katılmış olduğu eğitim ve sertifika programları ile yayınlanmış çeşitli eserleri aşağıda çıkarılmıştır.

Eğitim ve Sertifika Programları;

2019   Aile Müdahale Programları Eğitimi (Child and Family Training Co.)

2019   Aile Değerlendirme Çerçeve Analizi Eğitici Eğitimi (Child and Family Training Co.)

2018   TBB  İşçilik Alacakları İleri Arabuluculuk Eğitimi

2017   TBB  Temel Bilirkişilik Eğitimi 

2013   Gazi Üniversitesi “Arabuluculuk Eğitimi”

2011-2012   Başkent Üniversitesi “Aile Danışmanlığı” Sertifika  Programı

2007   Çocuk İstismarı ile Mücadele (CEOP-SECI CENTER/Bükreş/ROMANYA)

2006   Avrupa Birliği’ne Katılım  Sürecinde  Yargı Reformu ( Ankara- Sofya  ve Bükreş Barosu)

2005   İnsan  Ticareti İle Mücadele ve Yasal Düzenlemeler (IOM –Ankara Barosu )

2004   Çocuk Adaleti  Sisteminde Çocuk Hakları Eğitimi( British Council)

2003   Çocuk Adalet Sisteminde STK Eğitimi ( British Council)

2003   Kız Çocuklarımın Okullaşmasına Destek Kampanyası İl Danışmanlığı    Eğitimi (UNICEF)

2003   Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Bilgilenmeleri için Bölge Eğitici Eğitimi (UNİCEF)

2002   Barolarda Çocuk Hakları Komisyonlarının  Oluşturulması ve Geliştirilmesi (UNICEF)

2001   Doğu Avrupa’daki Mülteci Çocukların  Korunması Alanında Uzmanların Eğitimi  UNHCR)      

2001   İhmal ve İstismar Edilmiş Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimi (İstanbul Barosu)        

2000   Ceza Adaleti Projesi Eğitici Eğitimi (British Council)

1998- 1999   Çocuk İhmal ve İstismarı  Eğitimi ( TSPCAN Alo Çocuk Merkezi)

Tahkim Hukuku ve İnşaat Sözleşmeleri Uzmanlık Sertifikası Programı ( Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü)

1994-1995   Ticaret Hukuku  Sözleşmeleri Uzmanlık Sertifikası Programı  (Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü)

Yayınları; 

Kaynak Hatice, Aydın Murat, Foto Özdemir Dilşad, Evinç Gülin,    Adli Görüşme Odaları , UNICEF ANKARA 2019

Kaynak Hatice, Acar Hakan , Acar Yüksel Baykara, Kırımsoy Emrah, Aydın Murat, Antakyalıoğlı Şahin, 

Çocuk Adalet Sistemi Sosyal Çalışma Görevlileri   İçin Başvuru Kitabı ( Editör) , UNICEF Ankara  2013

Kaynak Hatice, Acar Hakan , Acar Yüksel Baykara, Kırımsoy Emrah, Aydın Murat, Antakyalıoğlı Şahin,

 Çocuk Adalet Sistemi Hukukçular İçin Başvuru Kitabı ( Editör) UNICEF Ankara 2013

Kaynak Hatice ; “Çocuk İhmal ve İstismarının Hukuksal Boyutu”, Çocuk İstismarı Temel Yaklaşımlar, Nobel, Ankara 2013

Kaynak Hatice, Akço Seda, Dağlı Tolga , İnanıcı Mehmet Akif , Oral Resmiye, Şahin Figen, Sofuoğlu Zeynep, Ulukol Betül, “Child abuse and neglect in Turkey: professional, governmental and non-governmental achievements in improving the national child protection system”  Paediatrics and International Child Health, Special issue, November 2013, US

Kaynak H, Oral R.,  “Protection of Children from Neglect: the Turkish Legal Code” World Perspective, ISPCAN 2012

Kaynak H, Acar Nesrin , Çocuk İstismarının Hukuksal Boyutu,  Çocuk İstismarı ve İhmaline  Multidisipliner Yaklaşım, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi,  2006.

Kaynak H, Acar N., Akço S , Çocuk Mahkemelerinde Müdafilerin  Durumu Analizi ,  Diyarbakır Barosu ,2006 Kaynak H,Acar N,   Mağdur Çocukların Hukuki Durumu, Diyarbakır Barosu,2006

Kaynak, H, Country Research  about  Legal  Framework Relating to Refugee  Children of Concern to UNCHR ,  UNHCR 2002

Kaynak H, Kendirci Sema,  Legal Manual  for Refugee Women about  Sexual Violence and  Divorce Cases, UNHCR