Gordion Arabuluculuk
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • 0312 286 42 44

1995 yılında Kara Harp Okulunu ve 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 2002 yılında Askeri Hakim olarak göreve başlamıştır.

Ankara, Diyarbakır ve Van’da Askeri Savcı olarak görev yapmış ve 2014 yılında Askeri Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. Müteakiben 2017 yılında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış ve 2020 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2006 yıllarında tamamlamış, yine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora öğrenimini de 2019 yılında bitirerek doktora derecesi almıştır.

Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı ve aynı zamanda İş Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarının çözümünde uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.

İyi derecede Fransızca ve orta derecede İngilizce bilmektedir.

Akademik Çalışmaları

1. Kitaplar

– Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2019.

2. Makaleler

a. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-“İdare Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt  XV, Sayı 3, Ankara, 2011, s. 225-258.

-“Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘Anglo-Iranıen Oıl Co.-1952’ Kararının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Sayı: 26-27-28-29, Yıl: 2012-2013, s. 163-178.

“Askeri Suçların Soruşturulmasına ve Kovuşturulmasına İlişkin İstisnai Düzenlemeler”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı: 44, Yıl: 11, Ekim 2020, Ankara, s. 239-268.

“Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 24 , Sayı 4, s. 555 – 584.

b. Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler

– “Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Vermiş Oldukları Zararlardan Devletin Sorumluluğu”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 17, Kitap 1, Ankara, 2002, s. 165-205.

-“İtalyan Askeri Yargı Sistemi”, (Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri), Askeri Adalet Dergisi, Yıl 30, Sayı 113, Ankara, Ocak, 2002, s. 29-33.

3. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 

-27-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da yapılan İnsan Hakları Ulusal Koruma Mekanizması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı’nda sunulan “Bireysel Başvuru Sisteminin Askeri Yargıtay Açısından Değerlendirilmesi” konulu bildiri.