Arabuluculuk Sürecinde Akdi Avukatlık Ücreti

TC. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas: 2022/3979 Karar: 2022/4838

AAÜT 16/2-c maddesi ile arabuluculuk sürecinde akdi avukatlık ücreti düzenlenmiş olup yapılan düzenleme ile müvekkil ile vekil arasındaki arabuluculuk aşamasında tahsili gereken asgari miktar belirlenmektedir; bu ücretin sonradan asıl akdi vekalet ücretinden (Şayet davayı aynı avukat açmışsa) Tarifenin 16/2-ç maddesi uyarınca mahsubu gerekir; Tarifeye göre Mahkemenin hükmettiği avukatlık ücreti kapsamında kalmadığından dava sonucu karşı taraftan tahsili gereken vekalet ücreti kapsamında değildir.