Gordion Arabuluculuk
 • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. Kat: 3 No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
 • info@gordionarabuluculuk.com
 • 0312 286 42 44

1987 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosuna kayıtlı olarak, 2009 yılından beri serbest avukat olarak çalışmaktadır.

2014-2017 yılları arasında özel hastane avukatlığı yapmıştır.

2011 yılından beri uyuşmazlıklarda nitelikli hesap bilirkişiliği yapmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi tarafından verilen temel Arabuluculuk eğitimini Temmuz 2017’de tamamlamıştır.

Uzmanlık alanları İş, Tüketici, Ticaret, Şirketler, Kira, Sağlık, Aile, Eser/Vekalet Sözleşmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kat Mülkiyeti, Miras, İcra ve İflas, Sigorta, İş Sağlığı ve Güvenliği, Trafik/İş Kazası Tazminat hukuku alanında avukatlık ve bilirkişilik yapmaktadır.

Evli ve üç çocukludur.

Bugüne kadar katılmış olduğu eğitim ve sertifika programları ise şu şekildedir:

1-Rekabet Kurumu    /    09-13 Mayıs 2011     /      Uygulamalı Rekabet Hukuku Eğit. Prog.

2-Ankara Barosu     /     25.06.2011     /     Otomotiv Sek. Rekabet Huk. Sertifika

3-TBB      /      17-18/24-25 Mart 2012     /    Sağlık Hukuku İleri Eğitim Programı

4-Ankara Barosu      /     14 Nisan 2012-20 Mayıs 2012     /     Aktüerya Hukuku Sertifika Programı

5-TBB     /      09-10/16-17 Haziran 2012      /      Enerji Hukuku İleri Eğitim Programı

6-TBB      /      04-05/11-12 Ocak 2014      /      Aktüerya Hukuku İleri Eğitim Programı

7-İstanbul Medeniyet Üniv.     /     2-5 Eylül 2015      /    Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi-Sorumluluk Sigortası Kursu

8-İstnabul Medeniyet Üniv.     /    2-5 Eylül 2015     /       Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi

9-Ankara Barosu     /     03.07-13.07.2017      /      İş ve Trafik Kazalarından Haksız Fiilden Doğan Maddi Tazminat Hesaplamaları Bilirkişi Eğitim Sertifikası

10-TBB-Başkent Üniv.     /      01.08.2017-08.08.2017       /      Arabuluculuk Eğitimi

11-Ankara Barosu       /      04-05/11/2017 ve 11-12/11/2017       /       Bilirkişilik Temel Eğitimi

12-Ankara Barosu       /     22-23.09.2018 ve 29-30.09.2018     /     Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

13-Başkent Üniversitesi    /     09-10-11.11.2018     /     İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

14-TBB     /      19-20-21-22 Kasım 2018      /    Akit Dışı Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi

15-TBB      /      16 Şubat 2019     /     Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği Semineri

16-Ankara Barosu     /     22-23 Haziran 2019     /      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması Eğitimi

17-Libra Akademi     /      18-19-20 Ekim 2019  Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

18-Ankara Barosu      /      29-30 Kasım 2019       /     VIII. Sağlık Hukuku Kurultayı

19-Ankara Barosu Online Eğitim     /      10 Aralık 2020    /      Pandemide Anayasa Mahkemesi ve AİHM Bireysel Başvuru ve Uygulamaları

20- Ankara Barosu Online Eğitim      /      17 Aralık 2020                HMK Delillerin Değerlendirilmesi

21- Ankara Barosu Online Eğitim 22 Aralık 2020      /     Sağlık Hukukunda Tüketici Yargılaması

22- Ankara Barosu Online Eğitim     /     28 Aralık 2020     /       Sağlık Hukukunda Arabuluculuk

23- Ankara Barosu Online Eğitim     /      30 Aralık 2020     /     Sigorta Hukukunda Tahkim

24- Ankara Barosu Online Eğitim       /       11 Şubat 2021                 İşçilik Alacakları Hesaplamaları

25- Ankara Barosu Online Eğitim       /       16 Şubat 2021      /     Kiraya Verenin Hapis Hakkı/ Bir günde tebligatsız, teminatsız yöntem ve Tahliye

26- Ankara Barosu Online Eğitim      /       18 Şubat 2021      /      Tasarım Hukukunda İhlal Değerlendirme

27- Ankara Barosu Online Eğitim      /       23 Şubat 2021      /     Marka Hukukunda İhlal Değerlendirmesi

HAK TEMELLİ ÇALIŞMALAR

 1. Türk Avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-2008
 2. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Çocuk Hakları İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Hukuki Yardım Eğitim Çalışması-2011
 3. İstismara Uğramış Çocuklar İçin Yapılandırılmış Kurum Modellerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı-2012
 4. Unicef-Protection Of Children from Violence in southeasterh Project-2013
 5. Ankara Barosu- Çocuk Hakları Teorik Eğitimi ve CMK Uygulamaları-2017
 6. ÇAÇAV-Adli Süreçte Çocuklarla İletişim Kurulması-2018
 7. Ankara Barosu-Çocuk Hakları ve Hukuk Eğitici Eğitimi-2019 Şubat
 8. Ankara Barosu-Çocuk Hakları ve Hukuk Eğitici Eğitimi-2019 Mart
 9. ÇAÇAV-gönüllü staj – mentorluk stajyer eğitme programı-2019
 10. Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Eğitici Eğitimi 2019-2020-2021
 11. Ankara Barosu Online Eğitim 25 Ocak 2021 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yeni Parlemento Hukuku
 12. Ankara Barosu Online Eğitim 27 Ocak 2021 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe ve Türkiye: Kavram ve Yöntem Sorunları
 13. Ankara Barosu Online Eğitim 28 Ocak 2021 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde STK ların Kanun Yapımında Rolü
 14. Ankara Barosu Online Eğitim 9 Şubat 2021 tarihli 6284 Sayılı Yasa ve Uygulamaları